Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #98 Re:

2014-01-23 08:49

#92: Pán Boh -

Prepáčte, Boh je len jeden, ktorého veríme, ale vy to určite nie ste. Prosím, list biskupov berte ako ich starostlivosť o veriaci ľud, ktorí majú povinnosť ľud viesť správnym smerom. Že niektorý kňaz zlyhá po ľudskej stránke, sú to bolestivé veci pre celú Cirkev, ale "Kto je bez viny...?"  Plne podporujem biskupov slovenska! Sú pre mňa autoritou.
Facebook