Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #162

2013-10-21 20:54

Svojim posledným vystúpením pred americkými diplomatmi prekročila p. Pietruchová všetky medze voči štátu, ktorý má ako vysoká štátna úradníčka obhajovať. Pokiaľ nemala na takéto vystúpenie mandát od nadriadeného ministra, ide o hrubé porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré prislúcha podľa zák. o štátnej službe nielen okamžité odvolanie z funkcie ale aj okamžité skončenie pracovného pomeru.