Výzva slobodných občanov Slovenska

Bohuslav Krasula
Hosť

/ #16

2013-09-17 04:30

Myšlienka dobrá, ale v konečnom dôsledku vzhľadom na apatiu a nezáujem občanov o "vecí verejné" nič nerieši. Neviem čo ešte sa má stať aby sa ľudia prebudili. Je toho veľa čo by samalo urobiť. Určite začať treba prejavmi "občianskej neposlušnost", ďalej zmena ústavy tak aby v rámci demokratických pravidiel bolo zabezpečené delenie a vzájomná kontrola štátnej moci /zákonodárnej, výkonnej a súdnej/, nie ako teraz, keď  všetky nástroje má v rukách vládnuca strana /prezident, súdy, prokuratúra, polícia, NKÚ atď./ a opozícia nemá reálne v rukách nič. Zmena volebného systému na "väčšinový" s jedným volebným obvodom tak, aby bol zvolený poslanec zodpovedný svojím voličom a mohol byť ními aj odvolaný. V rámci ústavných zmien rehabilitovať prvky priamej demokracie, inštitút referenda nastaviť tak, aby sa v  politickej praxi mohol aj reálne uplatňovať /znížiť kvorum potrebné na vyhlásenie a tiež platnosť referenda, uzakonníť právnu záväznosť platného referenda/. Vykonať zmeny v Trestnom poriadku a doplniť Trestný zákon o skutkové podstaty trestných činov tak aby bolo možné tresne stíhať všetkých minulých ale aj terajších banditov, ktorý rozkradli, respektíve umožnili rozkradnúť spoločný majetok SR /stíhať ich možno teoreticky aj podľa súčastnej právnej úpravy, avšak vzhľadom na rozloženie jednotlivých nástrojov v rukách jednej vládnej strany je to v praktickej rovine vylúčené. /V praxi viď napríklad kauza "Gorila" ak by sa aj našiel  vyšetrovateľ, ktorý by začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenia voči konkrétným osobám, je tu ako poistka prokurátor, ktorý každú trestnú vec dozoruje a nad ním generálny prokurátor, ktorý má právomoc odňať ktorémukoľvek vyšetrovateľovi spis a tiež trestné stíhanie zastaviť.  Ďalšia poistka je na sude, kde ten "správny sudca" v rámci "nezávislosti súdnej moci na akej koľvek inej moci" a za pomoci zásady "voľného hodnotenia dôkazov" jednotlivé dôkazy spochybni, prípadne v rámci obhájoby dá priechod rôzným obštrukciam a zahmlievaniám prípadu, tak že sa vec vlastne dostane do "stratena".  No a tiež je tu ešte "capo" p. Harabín, ktorý by v prípade nutnosti ešte mohol v rámci oprávneho prostriedku vo veci zasiahnúť/.

Vzhľadom na popísaný stav je niekto taký naivný, že konkrétne napríklad v tejto kauze "Gorila" alebo ktorej koľvek inej na ktorej má záujem štátna moc bude vec skutočne sprovodlivo vyšetrená a prípadní páchatelia odstíhaní a reálne odsúdení. S určitosťou a plnou vážnosťou tvrdím, že nie a maximálne môžu byť odsúdení Tí ktorý na prípad poukázali a zverejnili ho.

Je toho skrátka veľa, prvotne je však potrebné odstaviť túto bandu od moci /to plati v celom rozsahu aj o všetkých ostatných ktorí sa pri moci postupne od r 1989 vystriedali a bačovali v rátane nášho "hrdinu štátotvorcu" Mečiara.

Jedno je isté, že títo banditi sami svoje opraty dobrovoľne od štátnej moci nevydajú a preto je konečne začať neodkladne konať, lebo každý ďalší deň, každu hodinu  čo my občania umožníme týmto "demokraticky zvoleným zástupcom" aby takýmto spôsobom realizovali výkon štátnej moci nas ženie nenávratne  do priepasti z ktorej niet návratu.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...