PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #174

2013-08-26 16:58

Je mi z toho zle.