PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #109

2013-08-15 07:40

Zásadne nesúhlasím s odoberaním detí rodinám.