PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #104

2013-08-14 14:19

plne súhlasím s obsahom tejto petície a budem ju šíriť ďalej. B.