PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #81

2013-08-13 08:37

Bolo by dobré keby autor vytvoril písomnú petíciu s podpisovým hárkom a vložil na stránku, kde by sa dala stiahnuť a vytlačiť. Takto neviem či bude platná.