PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #21

2013-08-11 12:10

Súhlasím s petíciou. Nakoľko je napísané naozaj všetko, dodám iba ÁNO ! Nesúhlasím s odobratím deti z bielych rodín bezdôvodne!! Bože.....toho sme sa museli dožiť???? Niektorý ľudia sú diabli v ľudskej koži, nemajú najmenšie morálne ani etické zábrany!