PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #7

2013-08-11 07:27

... chráňme to, čo je človeku najdrahšie, deti...