PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

A

/ #3

2013-08-10 18:25

- obsah OK, opravila by som ale pravopis - hlavne čiarky, vetné spojenia. Predsa je to len viacmenej oficiálny dokument