Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

starodúbravčanka
Hosť

/ #12

2013-06-05 12:53

Chcela som sa vyjadriť k Vašej petícii ale po nejasnom znení o akú petíciu sa Vám jedná, som to vzdala. Pretože mi nie je jasné o čo Vám vlastne ide. Veľká lúka je k.ú. Dúbravka, Devínska Kobyla je k.ú. Devín, Dlhé Diely - Kraľova Hora k.ú Karlova Ves - Devín. Ohľadne výstavby Veľká lúka k.ú. Dúbravka nie ste podľa mňa dostatočne informovaný o dôvodoch vlastníkov pozemkov ohľadne výstavby na Veľkej lúke a nepoznáte dostatočne obe strany mince. Nie je možné zachovať poľnohospodársku oblasť v tejto lokalite z hľadiska efektívnosti v prospech vlastníkov. Je absolútne nemožné obohnať 80 Ha pôdy min. 5m. hrubým neprestrihnuteľným a nezmariteľným pletivom resp. každú rastlina a strom priklincovať.Platíme riadne dane a cítime sa ako vyhnanci vo vlastnom území (Indiáni na okraji spoločnosti). Vysťahujte sa z Vašich terajších bytov, aby sa pôvodní vlastníci z tohto územia mohli vrátiť domov. Naše pozemky boli vyvlastnené aj v prospech Vás, aby ste tu mohli bývať.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook