Proti reklame "nedele svätíme nákupmi"

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...