Otvorený list na podporu Oľgy Pietruchovej

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook