Žiadosť o zvolanie verejného zasadnutia rady školy pri ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku za prítomnosti riaditeľa školy pána Jána Levockého a primátora mesta Kežmarok pána PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...