Petícia za zrušenie diskriminácie vdov a vdovcov, ktorí sú bezdetní, vdov a vdovcov s jedným dieťaťom a taktiež vdov a vdovcov s dvomi deťmi

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...