Nechceme veľkokapacitnú spaľovňu odpadu v Martine!

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...