Výzva vláde SR obnoviť Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...
Facebook