Petícia za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook