Za zrušenie preletov a tréningových letov vojenských a iných helikoptér nad Mestom Košice - so zameraním na MČ - Barca a ďalšie dotknuté oblasti (nad intravilánom obce)

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...
Facebook