Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...