Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 16000 ľuďmi.

Facebook