Loď Ondava patrí na Ondavu (Veľkú Domašu)

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook