Bytovky do Zálesia nepatria

My Občania a Obyvatelia Zálesia nesúhlasíme s navrhovanými zmenami Územného Plánu Obce Zálesie – ZMENA 04/2016, ktoré umožnia výstavbu bytoviek.

Obec si má zachovať vidiecky ráz s rodinnými domami.

Žiadame, aby plocha pôvodne určená v územnom pláne na športovo relaxačné využitie a agroturistiku sa nemenila na sídlisko s bytovkami, tak ako to umožňuje návrh nového územného plánu.

Žiadame, aby bolo zabránené výstavbe apartmánových bytov, v ktorých nie je možné oficiálne zriadiť si trvalý pobyt.

Žiadame, aby zmeny územného plánu smerovali k skvalitňovaniu života v obci – so súvisiacou výstavbou sa má rozširovať, obnovovať cestná infraštruktúra a kanalizačná sieť.

Týmto žiadame, aby sa v rámci budovania lokality Pri Jazere II,  už v prvej etape  vybudovala nová prístupová cesta s priamym napojením na komunikáciu Malinovská, ako to bolo v pôvodnej urbanistickej štúdii.


Mária Sihelníková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mária Sihelníková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook