Petícia za zachovanie súčasného stavu, alebo za opätovné vypracov

Kontaktujte autora petície

Petícia

2012-12-31 21:16:09

Petícia za zachovanie súčasného stavu, alebo za opätovné vypracovanie návrhu novely zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti, so zapracovaním pripomienok dotknutých právnych subjektov a zdravotne postihnutých občanov

Petícia bola ukončená.


Mgr. Zdenko ŠmondrkZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.
Facebook