VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV

Kontaktujte autora petície

Už je to 30 dní ...

2023-01-05 19:30:43

Už je to 30 dní, odkedy me naposledy uverejnili oznam o našej petícií s názvom VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV.
Mnohí podporovatelia petície sa pýtate v e-mailoch že čo sa deje od posledného oznamu a čo sa bude diať ďalej. 
Čo nato napísať? Ako odpovedať? 
Diskusia prebieha na Webe bezpzlozky.eu, tam sme tieto otázky dosť detailne rozobrali v dizkúznych príspevkoch pod článkami:

https://www.bezpzlozky.eu/2022/12/kontraproduktivny-minister-obrany/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/11/peticia-zaver-mvsr/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/08/mo-sr-nas-vd-ma-plne-zuby/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/ 


Vážení podporovatelia,  aj touto cestou vás chceme požiadať, aby ste petíciu ďalej šírili medzi svojich známych, aby sme vydržali a po voľbách spoločne vyhlásili petíciu znova.  Dôležité je aby sme o sebe vedeli, trpezlivosť, iné nám zatial nezostáva. Problém s diskrimináciou je stále živý!


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Vybavenie PETÍCIE

2022-12-06 11:31:30

Petičný výbor považuje za zodpovedné vyjadriť svoj názor na koncové vybavenie  PETÍCIE "Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie VD" ktorá prebehla od 2.8. do 4.9.2022  (https://www.peticie.com/a/371633).

 ......     Naše a Vaše snaženie vyústilo do podania petície, ktorej výsledok bol 14.11.2022 z ministerstva vnútra doručený petičnému výboru.
S týmto záverom: 
"Na základe všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú. Obdržaním tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru"
........Z úcty ku všetkým, podporovateľom chceme uviesť, že spôsob a forma riešenia petície tzv. kompetentnými orgánmi MO a MV SR, podľa nás vôbec nemala za cieľ riešiť podstatu problému, ale ich cieľom bolo vybaviť 2 listy papiera, ktoré mali názov petícia.
Opierame sa o tieto fakta:


 1. Už v Dôvodovej správe k návrhu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý bol v roku 2002 prejednaný v NR SR ako parlamentná tlač č. 1379 a celý materiál je prístupný po kliknutí https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx? sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=2&CPT=1379  je jasne napísané, že zákonodarca chce aby sa dôchodky civilné aj výsluhové zvyšovali v rovnakom termíne. Vtedy (rok 2002) to bol 1.júl. a teraz (rok 2022) by to jednoznačne mal byť 1. január. Lebo už v roku 2009, parlament zmenil termín zvyšovania dôchodkov na 1.1.

 2. Z doteraz nevysvetlených dôvodov, sa už tento termín nedostal aj do zákona 328/2002 Z. z. a tak táto anomália trvá stále. A preto bola 2.8.2022 vyhlásená naša petícia, ktorú podporilo 3 386 osôb. Ministerstvo obrany ju obdržalo 22.9.2022.
  a už 30. 9. 2022 oznámilo petičnému výboru jej vybavenie. Kde píše asi toto. Predmet petície sa týka návrhu na prijatie novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), ktorou by došlo k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a všeobecného systému dôchodkového poistenia k 1. januáru kalendárneho roka. Vychádzajúc z obsahu petície je možné konštatovať, že predmet petície nespadá do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.(!)

  3.
  Pritom minister obrany bol o probléme informovaný už 26. júla 2022
  na spoločnom stretnutí verejných subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z Ministerstva obrany SR na činnosť a na špecifické projekty na rok 2022. V diskusii o harmonizácii dátumov pre valorizáciu výsluhových dôchodkov minister obrany sa vyjadril, že táto téma by vyžadovala rozsiahlu politickú diskusiu a veľký zásah do celého systému sociálneho zabezpečenia, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť kontraproduktívne.
  4.
  V rozhovore pre TASR 3.12.2022 minister obrany Naď povedal aj toto: Citujeme - "Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Od schválenia rozpočtu sa odvíja aj plánované sedempercentné zvyšovanie platov vojakov i štátnych zamestnancov. Upozornil tiež na zvyšovanie nákladov spôsobených infláciou". Koniec citácie.

.......Pán minister si bol a je teda plne a veľmi dobre vedomý toho, že tu máme zvyšovanie nákladov, ktoré je spôsobené infláciou, a preto sa zrejme stará aj o 7 % navýšenie platov profesionálnych vojakov, hoci inflácia už teraz dosiahla 14 %. No to, že bývalí profesionálni vojaci, teraz dôchodcovia, sú tiež postihnutí zvyšovaním životných nákladov, ktoré je spôsobené infláciou ale valorizované dôchodky majú len 6 mesiacov z kalendárneho roka, ho už ale vôbec nezaujíma a výslovne to nechce ani riešiť. A to aj napriek tomu, že v jeho podriadenosti je VÚSZ, ktorý má v popise aj starostlivosť o vojenských dôchodcov !
......V tom vidíme falošné a dvojtvárne správanie sa politika k podriadeným. Tým, ktorí ho držia pri politickej moci si nedovolí navrhnúť na rok 2023 zvýšenie platov len na pol roka, no vojenskí dôchodcovia sú mu už len na príťaž, tak s nimi podľa toho aj tak zaobchádza.
......Jedným slovom hanba a veríme, že tento postoj pána ministra primerane „ocení“ najmä široká  verejnosť, ktorá sa určite zaobíde bez „dojemnej“ starostlivosti ministra obrany, ale určite sa nezaobíde bez profesionálnych vojakov.
.......Petíciu, podľa zoznamu podporovateľov, podpísalo i mnoho súčasných a bývalých príslušníkov Ozbrojených zložiek - nie len vojakov, ale aj policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, ich  rodinných príslušníkov, pozostalých rodinných príslušníkov, vdov, vdovcov a siroty po VD a zapojilo sa tak do tejto výzvy.
......Nebol to žiadny náš politický program, jediným cieľom bolo dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku malo pomôcť aj pri riešení negatívnych dopadov, spôsobených prudkým zvýšením  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o polroka skôr, tak ako je tomu u civilných dôchodcoch.
......Prístupom orgánov, ako je Minister obrany a Minister vnútra, sa z tejto Výzvy stáva politická záležitosť zasahujúca a zaťahujúca potenciálnych voličov do požiadavky o predčasné voľby.
A nedivte sa pán minister, petícia príde znova.

Ešte raz, a opäť, ďakujeme podporovateľom petície.
Organizátori petície


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Petícia - záver MV SR zo 14.11.2022

2022-11-22 10:14:45

Priatelia podporovatelia,

obdržal som záverečné oznámenie o vybavení petície.

Vzhľadom ktomu že oznámenie je obsiahlé nie je možné tu uverejniť. Zavesil som ho na web, stačí ak kliknete tu  https://www.bezpzlozky.eu/2022/11/peticia-zaver-mvsr/

Záver je: 
"Na základe všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú.
Obdržaním tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru"

PS: Komentár môžete písať nižšie


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Stav konania vo veci PETÍCIE k 20.11.2022

2022-11-20 11:41:34

Priatelia podporovatelia petície,

obdržal som e-mailom odpoveď od MV SR o stave konania o našej petícii, cit.:

"Dobrý deň,dňa 16.11.2022 Vám bola z OSZ SPSČ MV SR odoslaná odpoveď na Vašu petíciu „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“. V súlade s § 5 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“) Vás odbor výzvou č. p. SPSČ-OSZ3-2022-002/004335 zo dňa 29.09.2022 vyzval na doplneniepetície o uvedenie adries pobytu všetkých členov petičného výboru s upozornením, že ak v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy petíciu nedoplníte, bude táto v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. odložená. Predmetná výzva Vám bola preukázateľne doručená dňa 05.10.2022, pričom petíciu ste doplnili o požadované údaje podaním zo dňa 07.10.2022, odboru doručeným dňa 11.10.2022. Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. Vám výsledok vybavenia petície OSZ SPSČ MV SR písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. S pozdravom mjr. JUDr. Jana Štofiková".

Koniec citátu.

Dodávam, že akonáhle mi bude doručená odpoveď (asi zajtra, pozajtra?), túto v plnom znení pre vás uverejním tu.
Bada


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Ako sme pokročili s petíciou o zmene termínu valorizácie VD 20.10.2022

2022-10-20 19:36:54

Priatelia, podporovatelia petície.

   Prepáčte oneskorenú informáciu o postupe v našej veci.  
Dňa 5.10.2022 som obdržal od MV SR, sekcie personálnych a sociálnych činností, odbor soc. zabezpečenia  doporučený dopis na doplnenie náležitostí petície.
Píše sa v ňom doslova:

Ministerstvu vnútra SR bola dňa 21.09.2022  (odboru sociálneho zabezpečenia sekcie pers. a soc. činností MVSR – ďalej len „odbor“ – dňa 26.09.2022) z Kancelárie NR SR doručená petícia  -Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov.

Z obsahu sprievodného listu k petícii vyplýva, že v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 85/1999 Zb. o petičnom práve bol za účelom organizácie petície zriadený petičný výbor, ktorého členmi sú: Ing. Pavol Bada, Miroslav Pálfi, JUDr. Jozef Kotulič a Ing. Ivan Čaniga (v samotnej petícii označení ako organizátori).

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1999 Zb. petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.

V petícii samotnej, ani v sprievodnom liste k petícii nie sú uvedené zákonom požadované údaje – adresa pobytu každého člena petičného výboru.

Ďalej je upozornenie: Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 85/1999 Zb. „ ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do 10 pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve osobu , ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy s poučením o následku ich neodstránenie (orgán verejnej moci petíciu odloží).

JUDr.Peter Bogáň
riaditeľ odboru
   

 Na petíciu som okamžite reagoval, oslovil som poradcov (ako ďalej?) a členov petičného výboru o dodanie požadovaných adries pobytu. Po doplnení som všetko odoslal doporučeným dopisom (1,85 v Eur) dňa 7.10.2022 o 08:30 na adresu MV SR.  
Ospravedlňujem sa Vám vážení podporovatelia petície že som nedal oznam okamžite, na svoju obhajobu uvádzam že výzvu od MV som obdržal v písomnej forme v dopise a opisovanie textu do počítača nepatrí k mojím koníčkom (trvá mi to dlhšie), naviac bolo to v pohnutej dobe, keď som dosť času trávil nad nekrológom a prípravou pohrebu kolegu.  
Takže počítajme aký je teraz termín pre ORGÁN verejnej moci aby túto petíciu zodpovedne riešil?
Napriek tomu že MV mi pridal starosti a  prácu, nepovažujem toto za obštrukciu. Čo sa musí, to sa musí!


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Na ťahu je gestor zákona 328/2002 - Ministerstvo vnútra SR

2022-10-04 12:40:35

Priatelia, podávam ďalšiu informáciu o stave konania vo veci našej PETÍCIE ku zmene termínu valorizácie.


MINISTERSTVO OBRANY SR
SEKCIA KONTROLY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážený pán
Ing. Pavol BADA
Bratislava 29.septembra 2022

Vec: Oznámenie o postúpení petície

Vážený pán Ing. Bada,

      sekcia kontroly MO SR  bola dňa 22. septembra 2022 z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky listom č.PE-7/2022 zo dňa 19.septembra 2022 postúpená kópia Vášho podania označeného ako „Petícia – Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“.

      Z obsahu podania vyplýva, že ako predseda petičného výboru predkladáte výzvu na prijatie novely zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom úpravy § 68 tohto zákona, výsledkom ktorej by bolo zjednotenie termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a dôchodkových dávok všeobecného systému dôchodkového poistenia k 1. januáru kalendárneho roka. Existujúci stav je, podľa názoru petičného výboru a podporovateľov petície, voči poberateľom dávok z osobitného dôchodkového systému diskriminačný, nakoľko šesťmesačné oneskorenie valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému má za následok o 50% nižšiu valorizáciu výsluhových dôchodkov v porovnaní so starobnými dôchodkami, ktoré sú valorizované už v januári príslušného kalendárneho roka.  

       Po preskúmaní obsahových a formálnych náležitostí podania v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na zákon č. 85/1990 Zb, o petičnom práve v znení neskorších predpisov sekcia kontroly dospela k záveru, že podanie má charakter petície v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. v spojení s § 5 ods, 6 tohto zákona, predmetom ktorej je výzva na prijatie novely zákona č, 328/2002 Z.z. ktorou by došlo k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a všeobecného systému dôchodkového poistenia.

       Vychádzajúc zo skutočnosti, že gestorom zákona č.  328/2002 Z.z. je Ministerstvo vnútra SR, dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo obrany SR z dôvodu vecnej nepríslušnosti postúpilo prijatú petíciu podľa § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.  

       S pozdravom

Ing. Roman ĎUREK
Generálny riaditeľ


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Odpoveď NR SR na našu VÝZVU

2022-09-22 12:08:36

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU
----------------------------------------------------------------

Vážený pán
Pavol Bada

Váš list číslo/zo dňa
7. septembra 2022; PE-7/2022;                                                              Bratislava 20.septembra 2022

Vec Oznámenie o postúpení petície

Vážený pán Bada,      
       dňa 7.septembra 2022 bolo Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady SR  pre obranu a bezpečnosť doručená petícia, ktorou ste sa v mene petičného výboru a ďalších občanov popri iných ústavných činiteľov a orgánoch štátnej správy obrátil aj na poslancov Národnej rady SR – členov výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s petíciou s názvom „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“.     

       Prílohu podania tvorí 155 strán zoznamu podporovateľov petície elektronickou formou.     

       Vzhľadom na skutočnosť, že Národná rada Slovenskej republiky nie je podľa platných predpisov (v tejto súvislosti okrem Ústavy Slovenskej republiky najmä zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov a zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a znení neskorších predpisov) orgánom vecne príslušným na vybavenie predloženej petície, ako aj na skutočnosť prednostnej legislatívnej iniciatíve vlády SR, si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme uvedenú petíciu v súlade s ustanovením § 5 ods.3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia § 133 ods. 2 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, postúpili na ďalšie vybavenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ktorým bola tiež adresovaná.     

      Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme informáciu o petícii (jej kópiu) postúpili na vedomie aj poslancom Národnej rady SR – členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, do ktorého pôsobnosti patrí medzi iným aj problematika ozbrojených zložiek (zborov) Slovenskej republiky.     

      V tejto súvislosti je však potrebné mať na pamäti, že poslanci Národnej rady SR vykonávajú podľa ustanovenia Čl. 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Je teda na osobnom rozhodnutí poslanca, či si určitý podnet osvojí a či sa rozhodne v danej veci konať podľa svojich možností.     

      Záverom Vám odporúčame vyčkať na výsledok vybavenia petície zo strany vecne príslušných orgánov.    

      Spolu s Vami veríme, že príslušný orgán štátnej správy Vaše podanie vecne a spravodlivo posúdi a vec vybaví v smere Vašej požiadavky. Veríme tiež, že skutočnosti uvedené v našej odpovedi s porozumením vezmete na vedomie.

S pozdravom

Mgr. Michaela Jurcová
riaditeľka odboru


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Dopis poslancom NR SR

2022-09-11 17:46:12

Vážení podporovatelia petície!

Stiahnite si dopis pre poslancov NR SR a odošlite cez svoj e-mail.
Píšte bez váhania, aj tak poslanci majú na háku kto im čo píše, čítajú to za nich a sem tam aj odpovedajú, ich asistenti. Napriek tomu urobte to aby sme im nezáujem o nás, ľudí mohli pri voľbách vrátiť.  

 

Meno a adresa odosielateľa, e-mail

---------------------------------------------------------------------

 

Vážený pán poslanec,      
       ja ako výsluhový dôchodca, Vás žiadam o pomoc pri odstránení neprávneho stavu, ktorý trvá už od roku 2008, kedy bolo chybne zo všeobecného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, implementované do osobitného zákona  č.328/2002 Z. z. o  sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 68 o valorizácii v znení: „Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.“. Od tej doby máme valorizované naše dôchodky každoročne, nie od 1.1. do 31.12. ako je to u ostatných poberateľov sociálnych dávok, ale až od 1.7., čo považujeme za diskriminačné a v rozpore s platnými zákonnými ustanoveniami nielen SR ale aj EÚ.
      I keď som laik logika hovorí, že v ust. § 68 zákona 328/2002 Z.z.je úplne jasný nesúlad medzi jednotlivými odstavcami tohto paragrafu, pretože ak jeden odstavec hovorí, že sa spomínané dávky zvyšujú za kalendárny rok, tak potom iný – v úplnom protiklade s týmto, nemôže stanoviť iný termín zvyšovania ako 1.1. – lebo v právnej európskej spoločnosti by malo platiť, že každý kalendárny rok začína 1. januárom a nie 1. júlom. Preto som presvedčený, že túto legislatívnu anmáliu by mali poslanci NR SR sami od seba, v záujme dodržania svojej reputácie, napraviť čím skôr. Petícia, ktorú som podpísal by pre každého poslanca mala byť iba pozitívnym impulzom. V opačnom prípade sa asi ťažko vyhnete posmeškom časti našej verejnosti.

     Keďže poverené orgány jednotlivých rezortov, ktoré vyplácajú dávky dôchodkového zabezpečenia výsluhovým dôchodcom (MVSR, MOSR, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií, SIS, NBU), túto anomáliu v našom právnom systéme odmietajú riešiť, vyhlásili sme petíciu, ktorú bez veľkej medializácie od 2.augusta 2022 za mesiac podpísalo viac ako 3 400 podporovateľov. Našim cieľom je dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku pomôže aj pri riešení negatívnych dopadov súčasnosti, spôsobených prudkým zvýšením spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas celého kalendárneho roka a nie iba za 6 mesiacov z kalendárneho roka.
       Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Vás pán poslanec žiadam o právnu iniciatívu tak, aby ste o náprave mohli ako poslanci rokovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
            Text petície a podpisové hárky sme odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Branno-bezpečnostného výboru NR SR 7.septembra 2022. 

 

Text petície a zoznam v elektronickej forme je k dispozícii na webe: https://www.peticie.com/verejna_vyzva_na_upravu_terminu_valorizacie_vysluhovych_dochodkov

viac k predmetnej problematike je na webe:
https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/

S úctivým pozdravom

Meno,priezvisko

      ----------------------------

Komu poslať E-mail adresy poslancov:      

Stačí skopírovať (ctrl+C) a vložiť do okna “Komu” (ctrl+V)

 ‎stanislav.kubanek@nrsr.sk; ‎juraj.krupa@nrsr.sk; ‎jan.kroslak@nrsr.sk; ‎petra.kristufkova@nrsr.sk; ‎peter.kremsky@nrsr.sk; ‎anna.andrejuvova@nrsr.sk; ‎vladimir.balaz@nrsr.sk; ‎alojz.baranik@nrsr.sk; ‎jaroslav.baska@nrsr.sk; ‎martin.belusky@nrsr.sk; ‎jan.bencik@nrsr.sk; ‎jana.ciganikova@nrsr.sk; ‎lubos.blaha@nrsr.sk; ‎juraj.blanar@nrsr.sk; ‎jan.blchac@nrsr.sk; ‎martin.borgula@nrsr.sk; ‎martina.brisudova@nrsr.sk; ‎peter.cmorej@nrsr.sk; ‎kristian.cekovsky@nrsr.sk; ‎martin.cepcek@nrsr.sk; ‎peter.dobes@nrsr.sk; ‎lucia.drabikova@nrsr.sk; ‎dominik.drdul@nrsr.sk; ‎ondrej.durica@nrsr.sk; ‎vladimir.faic@nrsr.sk; ‎martin.fecko@nrsr.sk; ‎jan.ferencak@nrsr.sk; ‎robert.fico@nrsr.sk; ‎roman.foltin@nrsr.sk; ‎dusan.galis@nrsr.sk; ‎ludovit.goga@nrsr.sk; ‎gabor.grendel@nrsr.sk; ‎gyorgy.gyimesi@nrsr.sk; ‎jozef.habanik@nrsr.sk; ‎petra.hajselova@nrsr.sk; ‎robert.halak@nrsr.sk; ‎jarmila.halgasova@nrsr.sk; ‎augustin_hambalek@nrsr.sk; ‎katarina.hatrakova@nrsr.sk; ‎marek.hattas@nrsr.sk; ‎jozef.hlinka@nrsr.sk; ‎eva.horvathova@nrsr.sk; ‎eva.hudecova@nrsr.sk; ‎igor.hus@nrsr.sk; ‎dusan.jarjabek@nrsr.sk; ‎ladislav.kamenicky@nrsr.sk; ‎jozef.kanuscak@nrsr.sk; ‎jaroslav.karahuta@nrsr.sk; ‎igor.kasper@nrsr.sk; ‎monika.kavecka@nrsr.sk; ‎radovan.kazda@nrsr.sk; ‎jan.kerekreti@nrsr.sk; ‎marian.kery@nrsr.sk; ‎peter.kmec@nrsr.sk; ‎eduard.kocis@nrsr.sk; ‎boris.kollar@nrsr.sk; ‎miroslav.kollar@nrsr.sk; ‎maros.kondrot@nrsr.sk; ‎marek.kotleba@nrsr.sk; ‎sebastian.kozarec@nrsr.sk; ‎monika.kozelova@nrsr.sk; ‎marek.krajci@nrsr.sk; ‎lubos.krajcir@nrsr.sk; ‎karol.kucera@nrsr.sk; ‎filip.kuffa@nrsr.sk; ‎stefan.kuffa@nrsr.sk; ‎milan.kuriak@nrsr.sk; ‎lukas.kyselica@nrsr.sk; ‎lubica.lassakova@nrsr.sk; ‎milan.laurencik@nrsr.sk; ‎vladimir.ledecky@nrsr.sk; ‎tomas.lehotsky@nrsr.sk; ‎peter.liba@nrsr.sk; ‎patrick.linhart@nrsr.sk; ‎michal.luciak@nrsr.sk; ‎jozef.lukac@nrsr.sk; ‎jana.majorova@nrsr.sk; ‎radovan.marcincin@nrsr.sk; ‎vladimira.marcinkova@nrsr.sk; ‎milan.mazurek@nrsr.sk; ‎andrej.medvecky@nrsr.sk; ‎jan.micovsky@nrsr.sk; ‎anna.mierna@nrsr.sk; ‎marcel.mihalik@nrsr.sk; ‎stanislav.mizik@nrsr.sk; ‎dusan.munko@nrsr.sk; ‎richard.nemec@nrsr.sk; ‎martin.nemky@nrsr.sk; ‎erik.narjas@nrsr.sk; ‎peter.osusky@nrsr.sk; ‎adriana.pcolinska@nrsr.sk; ‎peter.pcolinsky@nrsr.sk; ‎peter.pellegrini@nrsr.sk; ‎monika.peter@nrsr.sk; ‎alexandra.pivkova@nrsr.sk; ‎zita.plestinska@nrsr.sk; ‎jan.podmanicky@nrsr.sk; ‎peter.pollak@nrsr.sk; ‎milan.potocky@nrsr.sk; ‎jozef.procko@nrsr.sk; ‎robert.puci@nrsr.sk; ‎richard.rasi@nrsr.sk; ‎anna.remiasova@nrsr.sk; ‎jan.richter@nrsr.sk; ‎denisa.sakova@nrsr.sk; ‎marian.salon@nrsr.sk; ‎rastislav.schlosar@nrsr.sk; ‎radovan.sloboda@nrsr.sk; ‎andrej.stancik@nrsr.sk; ‎anton.stredak@nrsr.sk; ‎miroslav.suja@nrsr.sk; ‎magdalena.sulanova@nrsr.sk; ‎boris.susko@nrsr.sk; ‎milos.svrcek@nrsr.sk; ‎jan.szollos@nrsr.sk; ‎zuzana.sebova@nrsr.sk; ‎marek.sefcik@nrsr.sk; ‎juraj.seliga@nrsr.sk; ‎jaromir.sibl@nrsr.sk; ‎jozef.simko1@nrsr.sk; ‎michal.sipos@nrsr.sk; ‎maria.sofranko@nrsr.sk; ‎peter.suca@nrsr.sk; ‎tomas.sudik@nrsr.sk; ‎matus.sutaj-estok@nrsr.sk; ‎miriam.sutekova@nrsr.sk; ‎romana.tabak@nrsr.sk; ‎richard.takac@nrsr.sk; ‎tomas.taraba@nrsr.sk; ‎erik.tomas@nrsr.sk; ‎vojtech.toth@nrsr.sk; ‎miroslav.urban@nrsr.sk; ‎tomas.valasek@nrsr.sk; ‎jozef.valocky@nrsr.sk; ‎jana.valova@nrsr.sk; ‎jarmila.vanova@nrsr.sk; ‎richard.vasecka@nrsr.sk; ‎lubomir.vazny@nrsr.sk; ‎milan.vetrak@nrsr.sk; ‎marian.viskupic@nrsr.sk; ‎peter.vons@nrsr.sk; ‎slavena.vorobelova@nrsr.sk; ‎anna.zaborska@nrsr.sk; ‎viliam.zahorcak@nrsr.sk; ‎vladimir.zajacik@nrsr.sk; ‎anna.zemanova@nrsr.sk; ‎miroslav.ziak@nrsr.sk; ‎peter.ziga@nrsr.sk; ‎jana.zitnanska@nrsr.sk; peter.krupa@nrsr.sk

 


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Priatelia - podporovatelia petície za úpravu termínu valorizácie

2022-09-05 08:37:53

Zbieranie podpisov sme síce ukončili k 4.9.2022, ale to z dôvodu aby sme mohli stiahnuť, vytlačiť a odovzdať hárky s podpismi do NR SR predsedovi BBV a nezmeškali tak termín pre možné riešenie tejto diskriminácie na nastávajúcej schôdzi NR, kde sa budú podľa všetkého riešiť valorizácie a 13. dôchodky. Predpokladáme že súbežne by sa mohol vyriešiť i problém zmeny diskriminačného termínu. 
V podpisovaní je možné pokračovať, nakoľko sú ešte stovky, tisícky výsluhových dôchodcov, ktorí sa o petícii nedozvedeli. Zároveň touto cestou bude možnosť vás informovať o stave ako aj odpovediach oslovených vrcholových funkcionárov štátu. Očakávame že sa do odosielania dopisov/e-mailov/ viacerí zapojíte osobne. Vzor takýchto "výziev" pre pánov ministrov, poslancov, ombucmana a pod. bude uverejnený tu v "Oznamoch" ešte v tento týžden.

O postúpení petičných hárkov do NR SR posielame dopis p. prezidentke v znení:

Vážená pani prezidentka, vrchná veliteľka Ozbrojených síl SR !

My, poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia, zastúpení petičným výborom, Vás žiadame o pomoc pri odstránení neprávneho stavu, ktorý trvá už od roku 2008, kedy bolo chybne zo všeobecného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, implementované do osobitného zákona  č.328/2002 Z. z. o  sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 68 o valorizácii. Od tejto doby máme valorizované naše dôchodky každoročne, nie od 1.1. ako je to u ostatných poberateľov sociálnych dávok, ale až od 1.7., čo považujeme za diskriminačné a v rozpore s platnými zákonnými ustanoveniami  nielen SR ale aj EÚ.
Keďže príslušné ministerstva, ktoré vyplácajú dávky dôchodkového zabezpečenia, túto anomáliu v našom právnom systéme odmietajú riešiť, vyhlásili sme petíciu, ktorú k dnešnému dňu podpísalo už viac ako 3 000 osôb. Našim cieľom je dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku pomôže aj pri riešení negatívnych dopadov, spôsobených prudkým zvýšením  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas celého kalendárneho roka a nie iba za 6 mesiacov z kalendárneho roka.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Vás pani prezidentka, v mene všetkých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré zahŕňajú výsluhových dôchodcov, invalidných výsluhových dôchodcov, vdovy a vdovcov po výsluhových dôchodcoch a siroty po výsluhových dôchodcoch žiadame o právnu iniciatívu tak, aby o náprave mohli poslanci rokovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Text petície a podpisové hárky sme odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Branno-bezpečnostného výboru NR SR.  Text petície a zoznam v elektronickej forme tvoria prílohu k tomuto listu.
Sme pripravení aj na osobné stretnutie s Vami.
S úctivým pozdravom

Petičný výbor


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Priebežná informácia podporovateľom

2022-09-01 13:37:08

K dnešnému dňu, 1.septembru 2022 je nás podpísaných cez 3.200 podporovateľov. Petícia, ako viete, bola spustená v 18:00  2.8.22 potrvá do 18:00 4.9.22. Petícia, spolu s petičnými hárkami podporovateľov, bude 5./6.9.2022 odovzdaná Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
Priatelia, zo strany tých, ktorí vedome nepodporili petíciu sa vyskytol argument, že teraz nie je ten správny čas na tému odstránenie diskriminácie, že t.č. je návrh deštruktívny a pod. Odpovedáme: ideálny čas nebol a nebude nikdy! Raz prišla ekonomická kríza, potom únos štátu a dorazila pandémia, popri tom bolo a je potrebné dostíhať všetkých možných obvinených a súčasne sa pripraviť na zimu nepríjemnú vo všetkých ohľadoch. V bežne fungujúcom štáte takéto argumenty zaznievať nemôžu. Vždy je potrebné látať cesty aj stavať diaľnice, zachraňovať nemocnice pred zatvorením a bojovať o to, aby ľudia mali dôstojné platy...
My, podporovatelia petície nechceme provokovať, iba našim podpisom verejne dúfame, žeby táto do očí bijúca diskriminácia mohla skončiť!
Rezerva sa ukázala v tom, že iba časť členov tzv. policajných a vojenských „stavovských organizácií“ sa objavuje medzi nami, podporovateľmi. Predpokladáme, že na pokyn „zhora“ sa ich problém tejto diskriminácie nedotýka.
Pekný a nerušený Deň Ústavy Slovenskej republiky praje Petičný výbor


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

 • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
 • Kontaktujte svojich priateľov
  1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
  2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
  3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...