VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV

      Vyzývame všetkých poberateľov/ky výsluhových dôchodkov, vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, ich aj Vašich rodinných príslušníkov, pozostalých rodinných príslušníkov, vdovy, vdovcov a siroty po VD, o zapojenie sa do tejto výzvy. Jediným cieľom je dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku pomôže aj pri riešení negatívnych dopadov, spôsobených prudkým zvýšením  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o polroka skôr, tak ako je tomu u civilných dôchodcoch.
      Súčasný právny stav spôsobuje nerovnosti pred zákonmi a to v tom, že všetky druhy dôchodkových dávok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia (SD, ID, vdovské D, vdovecké D, sirotské D) sú už od 1.1.2009 vždy valorizované k 1. januáru, ale všetky druhy dávok výsluhového zabezpečenia z osobitného dôchodkového systému (VD, IVD, vdovské VD, vdovecké VD, sirotské VD) sú valorizované o pol roka neskôr, až k 1. júlu, čo je diskriminačné. Zmenu valorizácie všetkých dávok výsluhového zabezpečenia  sme žiadali v rokoch 2012-2019 tak, aby bola vykonávaná rovnako a v rovnakom termíne ako to je v § 82 zákona č. 461/2003. Z. z., to znamená aj každoročne k 1.januáru. Hromadná pripomienka k zákonu č. 328/2002 Z. z., v roku 2018  vyriešila valorizáciu iba čiastočne a zosúladila našu valorizáciu s valorizáciou starobných dôchodkov, nie však termín valorizácie a tak stále pretrváva diskriminácia spôsobená vyššie uvedenými príčinami. V skutočnosti ide o 50 percent nižšiu valorizáciu výsluhových dôchodkov oproti starobným dôchodkom, keď títo užívajú valorizáciu o pol roka skôr.
      Opakovane preto navrhujeme prijať novelu Zákona 328/2002 z. z., ktorá by viedla  k zmene terajšieho ust. § 68 a to tak, aby bol vytvorený nový ods.1 v tomto znení:    
㤠68 ods.1

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka. Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka  sa zvyšujú odo dňa ich priznania. Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.“
    Priatelia, ak zdieľate rovnaký názor, pridajte sa a podpíšte PETÍCIU.
    Váš súhlas a podpis pod verejnú výzvu, spolu s vašimi údajmi bude poskytnutý iba organizátorovi verejnej výzvy. Spolu s podpismi ďalších podporovateľov verejnej výzvy bude výsledok doručený Ministrovi obrany Slovenskej republiky, Ministrovi vnútra Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci  a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
     Cieľom verejnej výzvy je dosiahnutím rovnosti pred zákonmi odstrániť  diskrimináciu, ktorú stále pociťujú tí občania Slovenskej republiky, ktorí sa po odslúžení povinnosti voči štátu, stali poberateľmi niektorej z „dávok výsluhového zabezpečenia “.

Termín ukočenia petície: 4. september 2022
Organizátori: Pavol Bada, Miroslav Pálfi, Jozef Kotulič, Ivan Čaniga
Odborní poradcovia: Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Marián Ďurina


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...