Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

Kontaktujte autora petície

Prosíme o pomoc, začali voči nám proces odstránenia stavby - pokračujeme v petícii!!!

2023-05-24 15:13:45

Pekný deň prajeme,

po rokoch predkladania žiadostí a dokladov, začali voči nám na Stavebnom úrade Mojmírovce konanie o nariadení odstránenia nepovolenej stavby,

Okresný úrad Nitra našu petíciu prijal, Obecný úrad Poľný Kesov ju zamietol,

Vyšší územný celok Nitra na našu žiadosť zakomponoval do svojho Územného plánu podporu areálov Hipoturistiky, agroturistiky i ďalších činností, ktoré robíme, obec Poľný Kesov odmietla náš projekt dať do svojho Územného plánu napriek tomu, že tam bola zakomponovaná Základná škola 1.-4. ročník (pôvodná štátna bola práve zrušená).

Prosíme o akúkoľvek pomoc prosbou za nás, právnou radou, lobovaním v náš prospech, či finančnou pomocou pre najatie advokáta, nakoľko náš právnik plk.JUDr. Milan Anjel odišiel do Nebíčka...

Finančnú pomoc na advokáta posielajte prosím na činnosť nášho občianskeho združenia Detské kráľovstvo na číslo účtu v Tatra banke:

č.ú.: 2624777853/1100, IBAN: SK9011000000002624777853,  BIC(SWIFT): TATRSKBX

 

Situácia je vyhrotená, dcéra bola fyzicky napadnutá a hoci výtržník bol odsúdený, snaha o likvidáciu našej činnosti pokračuje Započatím oficiálneho konania o nariadení odstránenia nepovolenej stavby...

 

Ing.Juraj Sitár


Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný Kesov

Pokračovanie petície a jej prerokovanie v pondelok 4.4.2022 o 17:30 na Zastupiteľstve obce Poľný Kesov

2022-03-31 18:41:34

Pekný deň.

Touto cestou vám chceme veľmi poďakovať za podporu Petície k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov.   
Dojalo nás, že až vyše 1000 ľudí prejavilo podporu voči nám. Dcéra popísala niektoré situácie, ktoré sa v tejto súvislosti udiali. Koho by zaujímal priebeh obecného zastupiteľstva z 28.2.2022 jsú tu tu nižšie linky. Pozor len pre silné povahy! 😉  

Kto ešte nepodpísal a chce, tu je postup: Po podpísaní petície na stránke vám príde na váš mail žiadosť o potvrdenie podpisu, je potrebné kliknúť  na tlačítko Áno podpisoval som túto petíciu. - môžu podpisovať aj deti, petícia nie je vekovo obmedzená - môžu podpisovať aj občania iných krajín Prepošlite aj ľuďom, ktorým na tom záleží. 

V pondelok 4.4.2022 o 17:30 je Zastupiteľstvo obce Poľný Kesov. Bude sa prejednávať naša petícia o navrátenie pozemkov do územného plánu.

Prosíme tých, ktorí by nás vedeli prísť na toto zastupiteľstvo aj osobne podporiť, aby nám napísali, pošleme podrobnejšie informácie.
detskekralovstvo@peruno.sk

Bod 11. Zastupiteľstva je naša petícia : „ Petícia proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga.  

Bod 12. je podľa obyvateľov obce protipetícia starostky obce...   „ My, dolupodpísaní občania obce Poľný Kesov, žiadame poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poľný Kesov, aby bol zachovaný súčasne platný stav Územného plánu obce Poľný Kesov – Zmeny a doplnky č.2 v lokalite pôvodných územno-priestorových celkov S a T. Žiadame Vás, aby bola v týchto lokalitách zachovaná orná pôda výlučne na poľnohospodárske využitie a aby činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga prebiehala v zmysle platného územného plánu v lokalitách vymedzených na agroturistiku. Realizáciu aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú na pôvodnom územno – priestorovom celku S, došlo v tejto časti obce k výrazne zhoršenej kvalite života a narušeniu pokojného užívania vlastníkmi rodinných domov.“  

Podporný článok k petícii na nitranoviny.sk:
https://www.nitranoviny.sk/jazdecky-klub-v-polnom-kesove-potrebuje-vasu-pomoc-podporte-peticiu/?fbclid=IwAR1nrxP3qoMt3xuqldizgGMWifN5bCEHMhMxU2ag1vt2BgSE0IuRqCKPUXw
Linka na petíciu:
https://www.peticie.com/peticia_k_zachovaniu_vystavbe_a_rozvoju_verejnoprospenych_stavieb
FB Jazdecký klub Poľný Kesov:
https://www.facebook.com/JKPolnyKesov/
Naša video prosba:
https://youtu.be/Kt8OszWITvY
Zastupiteľstvo z 28.2.2022, ktoré nehlasovalo o našej žiadosti a chcelo dokonca zrušiť Základnú školu Čas 4:55 bod č. 6 - škola (stojí za pozretie takisto) Čas 1:22:55 bod č. 13 - náš projekt JKPK
https://youtu.be/dy6SV6c5ktg
Náš komentár k Obecnému zastupiteľstvu obce Poľný Kesov z 28.2.2022:
https://www.facebook.com/JKPolnyKesov/posts/3231241867162919
Video zo zastupiteľstva je na YouTube komunita Poľný Kesov
https://www.youtube.com/channel/UCNDW9v3rSi1x0m2Em8Ad3Vg

Veríme, že vašou podporou pomôžete našej verejno-prospešnej činnosti a pomôžete nám v našej snahe pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga vrátiť naše pozemky späť do územného plánu obce Poľný Kesov.  

Detské kráľovstvo o.z.,

Sitárovci
0903 725 876
https://www.detskekralovstvo.peruno.sk/peticia


Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný KesovZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...