Petícia za vyšetrenie okolností zranení a smrti generála Milana Lučanského

Kontaktujte autora petície

Požiadavky petície čiastočne splnené!

2021-01-05 02:36:26

Vážení priatelia,

ministerka spravodlivosti včera 4.januára 2021 vystúpila na tlačovej konferencii, na ktorej predstavila členov nezávislej kontrolnej komisie. Tento orgán má prešetriť okolnosti zranenia a neskôr úmrtia generála Milana Lučanského. Komisia má 17 členov a medzi nich patria aj zástupcovia parlamentnej opozície.

Možno konštatovať, že týmto bol splnený hlavný cieľ petície za vyšetrenie okolností zranení a smrti generála Milana Lučanského, a to vznik orgánu na prešetrenie s nomináciou členov z opozície. Oni, ako politici, ktorí dostali vo voľbách hlasy, musia teraz zabezpečiť, aby prišlo k nestrannému a úplnému vyšetreniu a informovať verejnosť, ak bude dochádzať k manipulácii s faktami a zavádzaniu. Bolo by politicky iracionálne naďalej zanovito požadovať, aby boli naplnené všetky požiadavky petície a už vôbec nemožno požadovať výsledok, aký mnohí očakávame. Rozhodnúť by mali dôkazy a nie emócie. V súčasnom spoločenskom zriadení má občan po rozhodnutí vo voľbách už len obmedzenú možnosť ovplyvňovať každodenné politické dianie. Veríme, že aj naša petícia pomohla vo vytvorení tlaku na vládu, aby musela vytvoriť komisiu na prešetrenie tragických udalostí zranení a smrti generála Lučanského. Zvolení zástupcovia teraz musia konať v mene svojich voličov.

Z tohto dôvodu je s platnosťou od dnešného dňa táto petícia ukončená. Jej predkladanie Národnej rade SR možno považovať v tejto chvíli za bezpredmetné, keďže komisia aj za účasti zástupcov opozície vznikla.

Na výsledky prešetrenia si budeme musieť nejaký čas počkať. Pre nás všetkých, ktorých osud generála Lučanského pobúril a máme vážne obavy o dodržiavanie pravidiel právneho štátu v Slovenskej republike, to bude náročné obdobie. Avšak táto komisia musí dostať priestor, aby konala a dokázala, že si zaslúži našu dôveru.

Je potrebné konštatovať, že Vláda SR si týmto nezískala našu dôveru, ani nevyvrátila naše pochybnosti. V nastávajúcom období bude veľmi dôležité pozorne sledovať vývoj okolo vyšetrovania tejto kauzy a sledovať postup komisie, vládnych činiteľov aj médií a ich prípadného ovplyvňovania tohto procesu.

Za krátke 3 dni sa pod petíciu zozbieralo viac ako 15 000 podpisov. Veľká vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste petíciu podpísali a prejavili tak svoj záujem o vývoj právneho štátu na Slovensku a nie je Vám osud generála Lučanského ľahostajný.

Dnes sme my, občania Slovenskej republiky, preukázali význam aktívneho angažovania sa vo veciach verejných. Je len na nás, aby sme politikom do budúcna neumožnili získať pocit, že si vo funkciách, do ktorých sme ich zvolili, môžu robiť, čo sa im zachce. Občianska angažovanosť a v prípade potreby aj občiansky odpor sú prejavom vyspelosti národa a jeho citu pre slobodu a demokraciu. Vy, signatári tejto petície, ste tento cit prejavili, a za to si zaslúžite uznanie.

Želám Vám v tomto roku veľa zdravia, úspechov a čo najlepší právny štát, ktorého kvalitu ovplyvníme aj my všetci svojím postojom k veciam verejným.


Občan SR



Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.