Petícia proti plánovanému zámeru ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján

Kontaktujte autora petície

Ukončenie petície

2019-03-18 06:55:10

Petícia bola dňa 18.03.2019 ukončená. Petičné hárky budú následne zaslané Ministerstvu životného prostredia SR, Obvodnému banskému úradu v BB a Obci Liptovský Ján.

Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do petície. Elektronicky ju podpísalo 1486 osôb a ďalšie stovky sa pripojili písomným podpisom.

Veríme, že vďaka petícii a na základe nesúhlasných stanovísk mesta Liptovský Mikuláš, obce Uhorská Ves, obce Závažná Poruba, obce Beňadiková, občianskych združení a ďaľších orgánov štátnej správy, kompetentné orgány nepovolia realizáciu zámeru ťažby štrkopieskov.


Ľuboš TriznaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.