Za mňa nehovoria

Kontaktujte autora petície

poďakovakovanie

2017-10-26 19:45:23

Milí priatelia,

ako kresťania sme spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle našou iniciatívou jasne ukázali, že odmietame spájanie kresťanstva a Božieho mena s fašistickými a extrémnymi nacionalistickými silami na Slovensku. Urobili sme deliacu čiaru medzi tými, ktorí používajú na svoju propagáciu a cestu k moci fašistické alebo neonacistické symboly, rétoriku, antisemitizmus alebo spochybňovanie holokaustu, či už otvorene alebo skryte. Riadiť sa skutočnými Božími princípmi a hodnotami pre nás neznamená šíriť nenávisť a strach, ale lásku, pomoc a pochopenie.

Zároveň si uvedmujem, že by sme sa nemali prestať modliť za tých, ktorí dnes nadraďujú neznášanlivosť nad lásku. Verím, že Pán Boh môže zmeniť srdce každého človeka. 

Našej iniciatíve nešlo o množstvá podpisov, našou motiváciou bolo skôr poukázať na to, že arogantné vyvyšovanie sa nad iné národy a národnosti, urážanie a vyhrážanie sa iným ľuďom je v rozpore s kresťanskými hodnotami a princípmi.

Chceme sa ako organizátori iniciatívy poďakovať každému jednému z Vás, kto sa nebál vyjadriť svoj názor a prispel tak k poukázaniu na nesúlad činnosti a prejavov niektorých jednotlivcov, politických strán a hnutí s Božími princípmi a kresťanskými hodnotami.

Za iniciatívu Ivan Kotúček, 7 vrchov.sk


Ivan Kotucek

1000 podpisov a čo ďalej?

2017-09-05 10:04:02

Vážení signatári petície "Za mňa nehovoria",

 
ešte raz Vám chcem veľmi poďakovať za podpis, podporu a zdieľanie našej iniciatívy. Napriek tomu, že na začiatku sme si hovorili, že nám bude stačiť niekoľko desiatok podpisov, pred pár dňami sme po sčítaní všetkých podpisov signatárov prekročili hranicu 1000 podpisov. Náš článok na portáli mojakomunita.sk čítalo viac ako 6000 ľudí. Na facebooku nás neustále sleduje viac ako 200 ľudí. A to sú úžasné správy. 
 
Napriek tomu si myslím, že výzva má ešte veľký potenciál. Chcel som Vás preto požiadať o poslednú podporu našej výzvy. Ak by ste ju mohli opäť zdieľať, odporučiť svojim známym, aby sme ju spolu ešte rozšírili aj medzi tých, ktorí sa s ňou ešte nestretli. Verím, že je veľa takých. Chcem ešte nejaký čas počkať, potom napísať krátky článok pre médiá. Následne by som rád aktivity v súvislosti s výzvou ukončil. 
 
Ak teda viete našu výzvu ešte raz osobne podporiť a odporučiť svojim známym, budem Vám veľmi vďačný. 
Tiež uvítam akýkoľvek návrh, ktorý by našu výzvu posunul ďalej, prípadne nám ju pomohol ešte rozšíriť alebo neskôr "správne" ukončiť. :)
Zdieľať a preposlať známym môžete aj nasledujúce linky: 
Články: 
Mojakomunita/7vrchov: https://goo.gl/8sb65K
 
Ďakujem za spoluprácu, prajem Vám príjemný deň a veľa požehnania
Ivan Kotúček, organizátor výzvy 

Ivan KotucekZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...