Na podporu zrušenia odvolania MUDr.P.Kaščáka, PhD. z funk.primára

Kontaktujte autora petície

INFORMOVANIE VEREJNOSTI

2015-08-11 12:07:57


Petičný výbor dňa 10.08.2015 oficiálne ukončil zbieranie podpisov k petičnej akcii za zrušenie odvolania MUDr. Petra Kaščáka PhD. z funkcie primára Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Ešte pred oficiálnym ukončením Petičný výbor (PV) dňa 07.08.2015 osobne doručil vedeniu Fakultnej nemocnice Trenčín žiadosť o prijatie petičného výboru na dnešný deň 11.8.2015 o 11 hodine. Na svoju  žiadosť dostal PV z rovnakej adresy odosielateľa:  riaditel@fntn.sk dve odlišné odpovede. V jednej odpovedi, zo včerajších doobedňajších hodín bol PV informovaný, že riaditeľ FN MUDr. Stanislav Pastva čerpá do 24.08.2015 dovolenku, a že stretnutie Petičného výboru sa môže uskutočniť s námestníkom riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť a s námestníkom riaditeľa pre stratégiu a rozvoj.

Neskôr, v poobedňajších hodinách bolo Petičnému výboru oznámené, že pre dôvody osobitného zreteľa, si zásadné otázky personálnej politiky ovplyvňujúce chod nemocnice a personálne obsadenie zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa FN Trenčín vyžadujú jeho osobnú prítomnosť. Na základe uvedeného bolo Petičnému výboru navrhnuté, že sa má obrátiť na orgán verejnej moci v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Členovia Petičného výboru v spolupráci s Vami občanmi majú pripravenú Petíciu s tisíckami podporných podpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, ktorú nám potvrdila asistentka (hovorkyňa FN) riaditeľa vo svojom maily z adresy riaditel@fntn.sk, a to že: „zásadné otázky personálnej politiky ovplyvňujúce chod nemocnice a personálne obsadenie zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa FN Trenčín vyžadujú osobnú prítomnosť riaditeľa FN “ ako i na skutočnosti zverejnené v denníku Trenčianske noviny zo dňa 3.8.2015 a to že: „Fakultná nemocnica v Trenčíne občiansku petíciu eviduje a vedenie nemocnice sa bude petíciou zaoberať, sme požiadali, aby pánovi riaditeľovi FN oznámila, že počas jeho čerpania dovolenky, prišla žiadosť o prijatie petičného výboru, aby mal možnosť v prípade záujmu o riešenie vzniknutej situácie krátkodobo prerušiť dovolenku a prijať Petičný výbor v čo najkratšom možnom čase.

Domnievame sa, že tlak verejnosti, o čom svedčí neutíchajúca podpora občanov vyjadrujúc svoj názor nielen v petícii, môže vplyvom nekonania vedenia nemocnice spôsobiť hlbšie problémy, ktoré bude nútený riešiť nadriadený orgán, čomu sa môže vyhnúť včasným zvážením okolností.Petičný výbor

Občianska petícia - na podporu zrušenia odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

2015-07-25 11:10:35

Vážené dámy, páni, ďakujeme za Vašu podporu, ktorú ste prejavili MUDr. Petrovi Kaščákovi, Phd., ktorý bol dňa 21.7.2015 odvolaný z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Dňa 22.7.2015 sme zahájili občiansku petíciu na podporu zrušenia odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Podpisovanie petície plánujeme ukončiť dňa 3.8.2015.Našim jediným cieľom je, aby sa MUDr. Petra Kaščáka, PhD. vrátil do funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

PROSÍME O ZDIELANIE NAŠEJ PETÍCIE NA VAŠICH FB STRÁNKACH!

ĎAKUJEME!

PETIČNÝ VÝBOR

 

 

 


Petičný výborZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook