PETÍCIA za vyhlásenie miestneho referenda

My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou Obytného súboru rodinných domov Malé Leváre – juh, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v katastrálnom území Malé Leváre, na parcelách registra „C“ s parcelným číslom 10239, 10240 a 10241, pričom má ísť o výstavbu rodinných domov s trvalým charakterom bývania alebo aj charakterom domov slúžiacich na rekreáciu, občianskej vybavenosti, s parkovacími stojiskami.

Touto petíciou žiadame Obecné zastupiteľstvo Obce Malé Leváre o vyhlásenie miestneho referenda v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) s nasledovnou otázkou: Súhlasíte s plánovanou výstavbou Obytného súboru rodinných domov Malé Leváre – juh? S odpoveďami ÁNO alebo NIE. A to najmä z nasledovných dôvodov:

- uvedená výstavba môže negatívne ohroziť životné podmienky v tejto oblasti

- je možné, že výstavba bude mať vplyv na kapacitu Materskej školy, na kapacitu Základnej školy, na kapacitu Vodovodu a vodného zdroja

- môže neúmerne zaťažiť obecný rozpočet ďalšími nutnými investíciami napríklad do potreby zriadiť Zdravotné stredisko, potreby vybudovať polyfunkčný objekt pre rozvoj služieb atď.

- ovplyvní občiansku vybavenosť obce najmä zvýšeným dopravným ruchom, zvýšenou zaťaženosťou komunikácii, koncentrovanosťou vozidiel ako aj celkovým negatívnym vplyvom na možnosti obce Malé Leváre

- môže mať negatívny a nezvratný dopad na okolité životné prostredie -          podstatným spôsobom ovplyvní charakter a ráz vidieka

- výstavba satelitu nie je v súlade s Územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a to konkrétne v bode 1.3.8.6.1 (Nevytvárať pri rozvoji obcí novú, v krajine samostatne ležiacu zástavbu mimo kompaktného zastavaného územia obcí).


Mgr. Patrik Wolf    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Patrik Wolf na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )