Zastavme výstavbu spaľovne odpadu v Hontianskych Tesároch, okr. Krupina

 My,občania obce Hontianske  Tesáre a okolia Vás žiadame o zastavenie pohovorov a plánov na postavenie spaľovne odpadu na území našej obce a blízkeho okolia do 100  km. Naša lokalita je čistá bez splodín a chemických odpadov a chceme to tak udržať aj naďalej pre našich potomkov. Nechceme zaťažovať ovzdušie, prírodu, ľudí ani zvieratá zbytočnými zdraviu škodlivými splodinami a popolčekom. 

Hont je územie s vidieckym charakterom, s pomerne nízkou hustotou osídlenia. Na spaľovňu je treba veľmi veľa odpadu až 100.000 ton/rok, aby bola ekonomicky vyťažená a toľko odpadu my tu nevyprodukujeme. Musel by sa dovážať a to by bolo zas väčšie zaťaženie ovzdušia aj zeme. 


Ing. Eva Nemsilová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Eva Nemsilová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook