Zastavme výstavbu spaľovne odpadu v Hontianskych Tesároch, okr. Krupina

 My,občania obce Hontianske  Tesáre a okolia Vás žiadame o zastavenie pohovorov a plánov na postavenie spaľovne odpadu na území našej obce a blízkeho okolia do 100  km. Naša lokalita je čistá bez splodín a chemických odpadov a chceme to tak udržať aj naďalej pre našich potomkov. Nechceme zaťažovať ovzdušie, prírodu, ľudí ani zvieratá zbytočnými zdraviu škodlivými splodinami a popolčekom. 

Hont je územie s vidieckym charakterom, s pomerne nízkou hustotou osídlenia. Na spaľovňu je treba veľmi veľa odpadu až 100.000 ton/rok, aby bola ekonomicky vyťažená a toľko odpadu my tu nevyprodukujeme. Musel by sa dovážať a to by bolo zas väčšie zaťaženie ovzdušia aj zeme. 


Ing. Eva Nemsilová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Eva Nemsilová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...