Podporujem zákon proti úžere

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. decembra 2015 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 1684). tento zákon prináša mnoho protiúžerníckych opatrení, najmä v oblasti zmeniek, skrytých poplatkov v spotrebiteľských zmluvách a sprísnenia zákazu poskytovania hotovostných pôžičiek.

Proti schválenému zákonu sa zdvihľa vlna hystérie. Zákon vraj má zakázať splátkový predaj. Ide o zavádzajúce tvrdenie, ktoré vyvrátila aj Národná banka Slovenska.

 

Vyzývam prezidenta Slovenskej republiky, aby schválený zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podpísal.

Vzhľadom na to, že prezident vrátil zákon Národnej rade Slovenskej republiky, aktuálna je teraz len druhá časť výzvy.

V prípade, že prezident Slovenskej republiky zákon nepodpíše a vráti ho Národnej rade Slovenskej republiky, vyzývam Národnú radu Slovenskej repubbliky, aby prelomila veto prezidenta a zákon opäť schválila.

 

Schválený návrh zákona sa nachádza na webovej stránke NR SR, URL http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5715.