Petícia za definitívne zrušenie výroby, predaja a ďalšej distribúcie plastových tašiek na území Slovenskej republiky

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o vyhlásenie referenda o definitívne zrušenie výroby, predaja a ďalšej distribúcie plastových tašiek na území Slovenskej republiky z dôvodu znečisťovania prostredia plastovými výrobkami, ktoré nie sú rozložiteľné, čím prispievajú k zvýšeniu znehodnotenia prírody nielen našej krajiny, ale krajín celého sveta. Prispejte svojím podpisom a pomôžte malými krokmi meniť svet.

Spotreba plastových tašiek narástla do enormných čísel. Každý rok sa vyhodí viac ako 8 miliárd igelitiek do odpadu. Ich rozklad trvá desiatky až stovky rokov. Na každého Slováka pripadá ročne 466 igelitiek vyhodených do smetí. Nielenže znečisťujú životné prostredie, ale sú nebezpečné aj pre ľudský druh. Dostávajú sa do potravinového reťazca a pri zvýšených teplotách sa z nich môže uvoľňovať bisfenol A a iné škodlivé látky.


Nicole Makóová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nicole Makóová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...