Petícia za férovú kultúru

Vážený pán predseda vlády,
Vážená pani ministerka kultúry,
Vážené poslankyne a poslanci,  

v najbližších dňoch sa bude Národná rada Slovenskej republiky zaoberať dlho očakávanou novelou Autorského zákona. Pre nás, autorky a autorov, ide o dôležitý zákon, ktorého kvalita má byť zárukou, že môžeme pracovať vo férových podmienkach. Pre spoločnosť by zas mal byť symbolom, že Slovensko rozumie významu kultúry, tvorby a ich vplyvu na našu budúcnosť modernej európskej krajiny.

Každodenná realita, s ktorou sa v súčasnosti stretávame, o tom, žiaľ, zatiaľ nevypovedá. Byť autorkou alebo autorom na Slovensku je čoraz náročnejšie. Pandémia dala tvrdú ranu celému kultúrnemu odvetviu, ale dlhodobou príčinou je najmä zle nastavený systém, pre ktorý 90 % autorov nedostáva adekvátnu odmenu za svoju prácu. Neférové podmienky a nízky príjem z autorskej činnosti spôsobujú, že dvaja z troch autorov musia mať popri svojej autorskej tvorbe iné zamestnanie. Inými slovami: Obsah a hodnotu pre spoločnosť vytvárame často vo voľnom čase a v neférových podmienkach.  

Vážený pán predseda vlády,
Vážená pani ministerka kultúry,
Vážené poslankyne a poslanci,  

pri diskusiách o otváraní kultúrnych podujatí po vianočnom lockdowne ste vyhlásili, že kultúra má podľa Vás dôležitý prínos pre formovanie krajiny, našej identity ako národa a našej budúcnosti.  

Ako autori a autorky sa pýtame, prečo teda podmienky pre povolanie tvorcu či umelca čoraz častejšie pripomínajú skôr hobby než plnohodnotné zamestnanie? Prečo sa opakovane ocitáme na chvoste záujmu a musíme vysvetľovať, že aj my, naša práca a náš prínos pre spoločnosť majú svoju hodnotu – a mali by mať aj svoje postavenie a ochranu?

Od roku 2004 sú autori spravidla aj za použitie svojich diel odmeňovaní jednorazovo, a to hneď pri samotnom vytvorení diela. To, či sa naše dielo stane úspešným a používaným, často nie je v odmene nijako zohľadnené. Autorkám a autorom je tak odopieraný nárok podieľať sa na úspechoch vlastných diel. V dnešnom svete sa považuje za samozrejmé, že keď dobrý obchodník urobí dobrý obchod, dostane z neho adekvátnu províziu. Nie je preto fér, že autor úspešného filmu či knihy takúto záruku a ohodnotenie nemá.  

Jednou z dôležitých príležitostí na zlepšenie podmienok slovenských autoriek a autorov je pripravovaná novela Autorského zákona, o ktorej finálnej podobe budú rozhodovať poslankyne a poslanci NR SR v nasledujúcich týždňoch.   

Navrhovaná podoba Autorského zákona z dielne Ministerstva kultúry SR sa však, na naše veľké sklamanie, míňa účinkom. Súčasné znenie novely zákona vytvára priestor pre právne neistoty autorov, ktorí sú v ohrozenej situácii a ďalšie zneistenia si nemôžu dovoliť.   

Európska smernica, z ktorej má novela Autorského zákona vychádzať, konštatuje, že postavenie autorov je v dnešnej dobe výrazne oslabené a je potrebné ho posilniť. Slovenský návrh novely však miesto toho, aby autorov chránil, ďalej prehlbuje prax neférového odmeňovania a zneisťovania autorov.

Návrh novely nezlepšuje pozíciu autoriek a autorov pri dohadovaní podmienok použitia ich diel napriek tomu, že európska smernica to vyžaduje. Ak novela prejde v navrhovanom znení, autori budú naďalej nútení podpisovať nevýhodné zmluvy, prostredníctvom ktorých budú vykúpené ich práva.

Novela ani nezavádza mechanizmy, ktoré zabezpečia, že autori budú odmeňovaní primerane a proporcionálne vzhľadom na úspešnosť svojich diel. Novela navrhuje len udržanie doterajšieho stavu, čo znamená, že sa autori a autorky stále nedočkajú férovej odmeny.

Návrh okrem toho poškodzuje autorov a odoberá im aj posledné finančné istoty v oblasti náhrad odmien, ktoré doteraz mali. Ďalší tvorcovia tak budú musieť hľadať zdroje príjmov mimo tvorby. Budúcnosť slovenskej kultúry a tým aj Slovenska je ohrozená.  

Aby autorkám a autorom bol novelou Autorského zákona zaručený férový prístup a aby aj naďalej mal kto tvoriť kultúrny odkaz tejto krajiny, prosíme Vás o presadenie kvalitného znenia zákona.  

V záujme autoriek a autorov požadujeme, aby Autorský zákon:   

1. Bol skutočnou právnou oporou pre autorov pri dohadovaní podmienok použitia ich diel tak, ako je Zákonník práce spoľahlivým právnym rámcom ochrany pre zamestnancov.  

2. Jasne definoval, že odmena autorov za každé použitie ich diel má byť pravidlom a nie výnimkou. Autorský zákon musí zabezpečiť, že autori majú nárok na odmenu za každé použitie svojho diela a jednorazová odmena sa môže uplatňovať len vo výnimočných, presne špecifikovaných a odôvodnených prípadoch.   

3. Zabezpečil, aby autori pri hromadných použitiach svojich diel dostali odmeny priamo od svojej autorskej organizácie kolektívnej správy, ktorá zastupuje ich práva pri výbere odmien. 

Vážené poslankyne a poslanci,  

veríme, že tak ako nám, aj Vám záleží na tom, aby kvalitné umenie a domáca tvorba pomáhali formovať budúcnosť Slovenska, a preto podporíte presadenie mechanizmov, ktoré zaručia, že slovenskí autori budú férovo odmeňovaní za svoju prácu a nebudú tak nútení prestať tvoriť. Nedovoľme, aby slovenská kultúra zanikla. Nedopusťme, aby sa stal Autorský zákon premrhanou príležitosťou na zlepšenie podmienok tých, ktorí tvoria slovenskú kultúru.   

 

Jana Vozárová, riaditeľka LITA, autorskej spoločnosti

Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a dramatička

Valeria Schulczová, scenáristka, dramatička, režisérka  

Michal Hvorecký, spisovateľ a prekladateľ

Martin Šútovec, karikaturista

Ondrej Šulaj, scenárista a režisér, predseda Výboru LITA

Mirka Brezovská, prekladateľka a textárka, podpredsedníčka Výboru LITA  

Martin Kellenberger, maliar, grafik, ilustrátor, podpredseda Výboru LITA

Dušan Dušek, spisovateľ, člen Výboru LITA

Eva Borušovičová, režisérka, členka Výboru LITA

Elena Flašková, autorka prekladov umeleckej literatúry, členka Výboru LITA

Judita Csáderová, fotografka, pedagogička ŠUP, členka Výboru LITA

Veronika Rácová, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička, členka Výboru LITA

Marek Leščák, scenárista, člen Výboru LITA

Peter Šulej, spisovateľ

Martin Šulík, režisér, scenárista, producent

Miloslav Luther, režisér, scenárista, producent

Dušan Trančík, režisér  

Juraj Nvota, režisér

Jakub Nvota, scenárista

Tomáš Janovic, spisovateľ  

Dorota Holubová, fotografka

Zuzana Husárová, poetka a pedagogička

Diana Kacarová, scenáristka

Peter Nagy, scenárista

Adela Zvalová, scenáristka

Biba Bohinská, scenáristka, dramaturgička a spisovateľka

Roman Polák, dramatik a režisér

Michaela Zakuťanská, dramatička

Ivana Gibová, spisovateľka

Peter Pavlac, dramaturg, dramatik, vysokoškolský pedagóg

Monika Kompaníková, spisovateľka a editorka

Barbora Hrínová, prozaička a scenáristka, VŠ pedagogička  

Marek Cina, grafik a ilustrátor

František Király, hudobník a pedagóg

Emília Perez, vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre, prekladateľka, titulkárka

Darina Kárová, dramaturgička a kultúrna manažérka, riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, predsedníčka Otvoreného fóra Zachráňme kultúru 

Tomáš Hučko, šéfredaktor kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál  

Ľubomír Fifik, scenárista a režisér audiovizuálnych diel, vysokoškolský pedagóg na AU v Banskej Bystrici

Zuzana Liová, scenáristka a režisérka

Jozef Gertli Danglár, ilustrátor, grafik a maliar
 
Peter Brezňan, vysokoškolský učiteľ, riaditeľ festivalu Novotvar, básnik
 
Roman Olekšák, scenárista a dramatik
 
Silvia Hroncová, podpredsedníčka OF Zachráňme kultúru
 
Peter Macsovszky, spisovateľ

(zoznam signatárov môže byť priebežne dopĺňaný)


Jana Vozárová, riaditeľka LITA    Kontaktujte autora petície