Za zákaz islamu v Slovenskej republike

Chceme zhromaždiť čo najviac podpisov ľudí, ktorí si želajú zákaz islamu v Slovenskej republike. Aby sa nastolil zákaz zákonný a presadzovaný právom Slovenskej republiky.


Veríme, že pomôžeme tomu, aby naši politici konečne začali činiť tie správne kroky na zákaz tohto "náboženstva", ktoré ohrozuje celý civilizovaný svet.

Islam ako taký odporuje Charte základných ľudských práv a slobôd a je priamo v konflikte s jej ustanoveniami.
Práva a slobody nesmú byť zneužité na porušovanie daných práv a slobôd iných. Znamená to, že dané práva nemôžu platiť pre tých, ktorí ich nedodržiavajú. Islam verejne hlása nenávisť, vyzýva ku genocíde všetkých obyvateľov neislamskeho vyznania a priamo nabáda k ohrozovaniu, obmedzovaniu a vraždeniu. Potláča práva žien a robí z nich menejcenné tvory. Neuznáva Zákony danej krajiny. Vytvára si svoje súdy, tresty a tiež ich sám vykonáva bez akejkoľvek ľudskosti!

Zdielajte nech nás je čo najviac. Ďakujeme


Občania Slovenska    Kontaktujte autora petície

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook