Za zachovanie tradičného spôsobu predaja živých rýb

PETÍCIA
Za zachovanie tradičného spôsobu predaja živých rýb
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame o podporu zachovania
tradičného ambulantného predaja živých rýb.
Žiadame Vás preto o podporu tejto petície, aby bol aj naďalej zachovaný tradičný predaj
živých kaprov vykonávaný v súlade s platnou legislatívou v SR.
Kto sme: Združenie chovateľov rýb na Slovensku je profesijné združenie, ktoré združuje väčšinu
chovateľov rýb na Slovensku produkujúcich viac ako 95% všetkých rýb na Slovensku.
Čo chceme dosiahnuť a prečo: žiadame o vyjadrenie podpory, aby sme mohli pokračovať
v tradícii predaja rýb v predvianočnom období našim zákazníkom v súlade s platnou legislatívou
v SR. Máme záujem, aby si zákazník mal právo vybrať, aký tovar chce kúpiť.
Čo nám prekáža: Zásadne nesúhlasíme s činnosťami vyvíjanými aktivistami, ktorých výsledkom
sú zákazy a obmedzenia pri predaji živých rýb v našich mestách a na predajných miestach. Ryby
sú tradičnou potravinou Vianoc a žiadame aby táto tradícia bola zachovaná aj pre budúce
generácie.
Fakty:
• Produkciou rýb zabezpečujeme dostupnosť čerstvých zdravých potravín, ako aj
zvyšujeme našu potravinovú sebestačnosť
• Chovom rýb a starostlivosťou o rybníky sa podieľame na ochrane prírody, krajinotvorbe
a racionálnom hospodárení s vodou
• chov rýb je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby, pri ktorej sú prírodné podmienky
a zdroje využívané na produkciu zdravej živočíšnej bielkoviny,
• Snažíme sa zvyšovať tuzemskú spotrebu našich – domácich sladkovodných rýb, nakoľko
tá je v dnešnej dobe jedna z najnižších zo všetkých krajín EÚ
• Chováme kapry a ďalšie druhy rýb, v súlade s prírodou, s minimálnou uhlíkovou stopou,
čo často nie je možné povedať, resp. preukázať v prípade dovážaných mrazených rýb
Petičný hárok na stiahnutie:
Hlavným organizátorom petície je: Združenie chovateľov rýb na Slovensku (www.zchrs.sk)
Petičný výbor:
1. Milan Mazáň – výkonný riaditeľ ZCHRS
2. Ing. Jaroslav Šubjak – Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji
3. Ing. Ján Gulas – Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
4. MVDr. Juraj Příhoda – veterinárny lekár
5. Ing. Tibor Krajč, PhD. – Slovenská ichtyologická spoločnosť
Pre platnosť podpisu je potrebné čitateľne a kompletne vyplniť údaje v jednotlivých stĺpcoch


Milan Mazáň výkonný riaditeľ ZCHRS    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Milan Mazáň výkonný riaditeľ ZCHRS bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...