Wi-Fi na internáte SOŠ-IT BB

Si študentom SOŠ IT v Banskej Bystrici?

Si ubytovaný na školskom internáte? 

Zapoj sa do petície!

Žiaci ŠI sa už dlhú dobu sťažujú na nedostatočné pripojenie na internet. Riaditeľ školy, p. Balogh, argumentoval tým, že internetové pripojenie nám má slúžiť výhradne na študijné účely a popôvodne má byť zavedené len na vestibule každého poschodia. 

My sme ale v 21.storočí a hlavne na IT škole.

Ak máš aj ty pocit, že pripojenie je slabé, nedostačujúce, prípadne žiadne, podpíš sa pod túto petíciu, ktorej cieľom je zabezpečiť stabilné pripojenie všetkých ubytovaných. (Zmeranie rýchlosti a signálu na každej izbe, príp. pridanie routerov/repeaterov na chodby internátu).

Do poznámky napíš, na akej izbe si ubytovaný/á a aké je pripojenie práve na tvojej izbe.


Peter Ambrózai    Kontaktujte autora petície