Výzva vláde SR obnoviť Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny

P E T Í C I A

Výzva vláde SR obnoviť Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny

27. októbra 2010 vláda Slovenskej republiky schválila Program revitalizácie krajiny integrovaného manažmentu povodí a krajiny https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/6512/1). V priebehu jedného roka (2011-2012) pracovalo viac ako 10 tisíc ľudí na obnove poškodenej krajiny, ktorí vytvorili viac ako 100 tisíc prírode blízkych vodozádržných opatrení, ktoré dokázali cyklicky zadržiavať dažďovú vodu, aby Slovenské obce neboli ohrozované povodňami, suchom i klimatickou zmenou.

Napriek významnému environmentálnemu i sociálnemu prínosu (https://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/files/8479.pdf), vláda Róberta Fica v Programe nepokračovala a zastavila ho. Jednoducho sa nepokračovalo v činnostiach, ktoré dokázali zastaviť vysušovanie krajiny i v ochrane Slovenska pred povodňami.

Program bol plánovaný na 6-10 rokov. Ak by sa pokračovalo v Programe, Slovensko by bolo prvou krajinou na svete, v ktorom by naplno začala fungovať integrovaná ochrana vôd a zároveň by sme boli krajinou, ktorá by mala s najväčšou pravdepodobnosťou vyriešenú ochranu územia pred povodňami, suchom a zmenou klímy.

V roku 2016 sme spustili občiansku petíciu Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom území Slovenska (https://www.peticie.com/za_okamite_zastavenie_vyrubov_stromov_na_celom_slovensku), ktorú podpísalo 18 662 občanov Slovenska, no bývalé vedenie Ministerstva životného prostredia, vláda i parlament s cynickou aroganciou odmietli sa s predmetom petície zaoberať.

Za posledných 10 rokov my občania Slovenskej republiky vidíme na vlastné oči ako Slovensko vysychá, že sa stráca úrodnosť, ubúda stromov, lesov i vegetácie, stráca sa úrodnosť pôdy, že Slovensko začína byť v permanentnom riziku sucha, povodní, extrémov počasia i prichádzajú sociálne i zdravotné riziká občanov Slovenska.

Preto apelujeme na vládu Slovenskej republiky, aby s najvyššou prioritou obnovila to, čo začala  vláda Ivety Radičovej a pokračovala v tom, aby sme si na Slovensku chránili to najcennejšie: vodu pre ľudí, potraviny, biodiverzitu i zdravú klímu.

Ak to nezvládneme, my občania Slovenska máme veľké obavy o budúcnosť Slovenska, ktorému hrozia prírodné katastrofy, sociálne nepokoje, strata pôdnej úrodnosti a ekonomický úpadok. Program je hotový aj schválený, stačí v ňom pokračovať. My občania Slovenskej republiky sme pripravení vláde SR v tom pomáhať.

Preto my dolu podpísaní občania SR žiadame vládu SR:

  1. S najvyššou prioritou obnoviť realizáciu vládneho programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  a zahrnúť ho do programového vyhlásenia vlády.

  2. Vytvoriť legislatívny tím, ktorý pripraví novú generáciu zákonov na regeneráciu poškodenej krajiny Slovenska a obnovu malých vodných cyklov v krajine  

  3. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené zastavením realizácie programu v roku 2012.  

  4. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých vodohospodárskych investícií za roky 2012-2020

 

V Bretejovciach 19.3.2020

Petičný výbor:

JUDr. Ing. Branko Halát, Bretejovce 18, 082 03

Ing. Michal Kravčík, CSc, Čermeľská cesta 24, Košice 040 01

Mgr. Dušan Jaššo, Snežnica 161, 023 32

Ing. Jela Tvrdoňová, PhD., SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice

Mgr. Erika Jankajová, MBA, Račianska 69/B, 83102 Bratislava

Ing. Henrieta Tuchyňová, Jarná 18, 040 01 Košice

Ing. Mária Halátová, Bretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail: halatova@zoznam.sk


Ing. Mária Halátová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Mária Halátová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...