Petícia na podporu vybudovania nového Letiska Trnava

cmelak.png

Milí občania,

My, dolupodpísaní občania, svojim podpisom žiadame mesto Trnava o vybudovanie nového letiska v Trnave a okolie letiska využiť na šport a rekreáciu tak, aby táto plocha mohla slúžiť všetkým Trnavčanom ako aj občanom Slovenskej republiky.

Nesúhlasíme, že pôvodné letisko Trnava - Kopánka (LZTRNA) bolo predané v roku 2016 súkromnej firme STABIL spol. s r.o. bez podmienky, aby ostalo letisko aktívne. Firma aktuálne nemá záujem letisko obnoviť.

Žiadosťou o podporu mesta Trnava sa rozumie založenie transparentného občianské združenia, ktoré bude prevádzkovateľom letiska a budú zo strany mesta podporené následujúce kroky:

 • výber vhodnej plochy pre letisko,
 • zabezpečiť stavebno-technické a letovo-prevádzkové posúdenia,
 • zabezpečiť potrebné žiadosti na zriadenie letiska a vydanie povolenia na jeho prevádzkovanie,
 • zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavbu letiska, čím sa rozumie vzletová a pristávacia dráha, zázemie letiska a hangár,
 • samotná realizácia vystavby letiska.

 

Cieľom o.z. bude:

 • združovať kluby a jednotlivcov, ktorí sa venujú voľnočasovým aktivitám, najmä leteckým športom
 • práci s mládežou do 26 rokov a práci so školskou mládežou vo voľnočasových kluboch
 • propagácii športových leteckých aktivít a ďalším aktivitám súvisiacim s touto činnosťou
 • vytvárať podmienky pre športové vyžitie prostredníctvom podujatí, súťaží a pretekov masového, výkonnostného a vrcholového charakteru
 • rozvíjať športové letecké aktivity ako prostriedok realizácie záujmov členov klubu
 • propagovať a popularizovať letecké a parašutistické športové aktivity v Slovenskej republike medzi verejnosťou a vytvárať podmienky pre vzdelávanie mladých ľudí
 • prevádzkovať letisko ako dôležitý prvok dopravnej infraštruktúry

 

Spomienky trnavčanov

"Kde sú tie časy keď v Trnave žilo letisko, keď sa tam každý deň chodievali deti hrávať a potom ešte ich deti.. Kde sú tie časy keď sme tam obdivovali "čmeliakov", hrávali sa tam, naháňali so psami, zbierali hríby, hrali futbal, blbli.. Osobne na to dodnes rád spomínam."

"Veľa ludí zažilo to obdobie v Trnave, keď na letisku lietali motorové práškovacie lietadlá Zlín Z-37 Čmelák alebo unikátne výhliadkové lietadlo Antonov An-2, ktoré nám počas jarmoku krúžilo nad hlavami. Od 15 rokov sa mohla mladež začať učiť lietať ba dokonca aj mladší sa zaúčali."

"Pokiaľ si necháme zrušiť všetko, čo môže rozvíjať záujem o leteckú techniku, spoznávať krásy lietania, tú slobodu... Počas fungovania letiska v Trnave tam chodievalo lietať veľa mladých a som rád že niektorí piloti to profesionálne dotiahli až na kapitánov a inštruktorov dopravných lietadiel."

 

História

Motorové lietanie začalo v Trnave na jeseň 1946, kedy bola uchopnená plocha v Trnave - Kopánka. Výrazným medzníkom bolo vybudovanie hangáru na tejto ploche a presťahovanie bezmotorového lietania v roku 1952 do Trnavy. I keď prvopočiatky letectva na Trnavsku siahajú do dávnej minulosti, treba konštatovať, že to boli iba prvé základy pre budúci rozvoj leteckej činnosti.

Prvé zmienky o organizovaní leteckej činnosti na trnavsku sú ešte z doby pred I. svetovou vojnou, keď boli na Rybníku v Trnave letecké atrakcie, štarty a pristátia lietadiel. Krátko po vzniku ČSR, v roku 1919, bola založená Masarykova Letecká Liga, ktorá mala 150 riadnych členov, v tom čase iba fanúšikov letectva. Táto organizácia 30. septembra 1928 zorganizovala v Trnave prvý letecký deň. Ďalší letecký deň bol zaznamenaný až 13. septembra 1936 za veľkej pozornosti obyvateľstva.

Začiatkom 50. rokov 20. storočia lietali na letisku Trnava - Kopánka plachtári s možnosťou štartu pomocou navijáku a aerovleku. Masový rozvoj leteckých športov začal po roku 1948. Vo vtedajšom Národnom aeroklube sa začalo rodiť nové jadro. Pozoruhodné je, že 23. júla 1950 zasadal v Trnave plachtársky a motorový odbor Úsredného výboru SNA, kde bolo rozhodnuté, aby sa bezmotorový výcvik poskytoval mládeži bezplatne.

Od roku 1951, keď vznikol Zväzarm, začal sa výcvik vykonávať s vysokou náročnosťou na kvalitu. V rámci Zväzarmu trnavský aeroklub organizoval výcvikovú činnosť na úseku leteckého modelárstva, bezmotorového lietania, motorového lietania a parašutizmu. V rokoch 1951 až 1962 bolo priemerne ročne nalietaných 350 - 400 letových hodín pri 1100 - 1300 nalietaných štartoch. Počet aktívnych členov bezmotorového odboru bol v priemere 35 - 40, v motorovom cca 5 - 10 pilotov, vrátane 5 - 8 inštruktorov.

V roku 1962, keď z úsporných dôvodov došlo k obmedzeniu motorového lietania na menších letiskách, bolo motorové lietanie úplne zastavené až do roku 1967. Zastavenie motorového lietania v Trnave malo za následok stagnovanie bezmotorového odboru a parašutizmu.

Od roku 1967 sa začala postupne obnovovať činnosť motorového odboru. Boli vycvičení noví motoroví piloti, inštruktori, vlekári. Nová technika umožnila nový smer v motorovom lietaní, leteckú navigáciu. Plachtári sa začali opäť zúčastňovať pravidelne rôznych súťaží a majstrovstiev v bezmotorovom lietaní, počnúc od krajských, celoslovenských a celoštátnych až po medzinárodné. V motorovom lietaní v navigačných súťažiach boli členmi motorového odboru dosahované trvale veľmi dobré výsledky v celoštátnych súťažiach. Boli organizované výcvikové sústredenia priamo na letisku a organizovali sa najmä rôzne krajské, slovenské a celoštátne súťaže v navigačnom lietaní za účasti zahraničných posádok. V bezmotorovom lietaní vzhľadom na blízkosť medzinárodného letiska Bratislava - Ivánka sa nedali organizovať súťaže v bezmotorovom lietaní.

V sedemdesiatych až deväťdesiatych rokoch funguje na letisku Trnava - Kopánka stanica Agroletu, ktorá vykonáva ošetrovanie poľnohospodárskych plôch pomocou lietadiel L-60 Brigadier, neskôr Z-37 Čmeliak a AN-2. Agrolet poskytuje letecké služby – chemické ošetrenie poľnohospodárskych kultúr, po dohode bolo možné realizovať na ich lietadlách vyhliadkové lety v okolí Trnavy. Na letisku bola zriadená technická základňa s opravárenskou dielňou. Správna partia pilotov a mechanikov tu založila tradíciu, podľa ktorej majú profesionáli pochopenie pre amatérskych pilotov. Táto tradícia bohužiaľ nepretrvala až dodnes.

 

Letecký záber – Staré letisko Trnava

Letisko_Trnava.jpg

 

Letisko Boleráz

Ďalej žiadame aby Dopravný úrad | NSAT vydal vydal oficiálne vyjadrenie a zrušilo chybné a zavádzajúce označovanie letiska Štefana Baniča v Bolerázi (LZTR) za Letisko Trnava - Boleráz.

 

Letecký záber – letisko Boleráz

Letisko_Boleraz.jpg

 

Ďakujeme Vám za podporu!


Oliver Havrila, MSc.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Oliver Havrila, MSc. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...