Vráťme slávu kúpeľom Byšta

My, dole podpísaní občania, 
sledujúc od roku 2006 úpadok niekdajšej pýchy východu – kúpeľov Byšta sa obraciame na
zástupcov kraja – predsedu KSK a poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, aby
po dlhodobo prejavovanom záujme dotknutých obcí a vlastníka nehnuteľnosti v kúpeľnej časti
Byšty viedli rokovania smerujúce k obnove kúpeľníctva, rozvoja cestovného ruchu, prínosu nových
pracovných miest a rozvoja celej dotknutej oblasti.
Byšta si zaslúži obnovu, pozornosť a vrátenie starej slávy najmä aj s ohľadom na budúcu možnú
cezhraničnú spoluprácu, ktorá je plánovaná aj v nasledujúcom programovacom období.
Zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho kraja, ku ktorému kúpele Byšta nesporne
patria, je našou spoločnou povinnosťou. 
Preto sa obraciame na všetkých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a predsedu KSK, aby učinili všetky možné kroky smerujúce k obnove kúpeľov Byšta a vrátili Byštu
do rúk verejnosti, späť do našich rúk.
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom
petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov
petičnému výboru za účelom podania tejto petície a súhlasím s uchovaním mojich údajov u zostavovateľov a adresáta
petície.

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície a súhlasím s uchovaním mojich údajov u zostavovateľov a  adresáta petície.


Radoslav Palinsky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Radoslav Palinsky bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...