Verejné odsúdenie činov Ľuboša Blahu na adresu pani prezidentky a verejná výzva na ich prešetrenie

My, dolu podpísaní a podpísané,

sme sa rozhodli reagovať na posledné vyjadrenia poslanca Ľuboša Blahu na adresu pani prezidentky, ktoré podľa nás prekročili všetky medze únosnosti vyjadrení verejného činiteľa. Chceme vyjadriť verejné pohoršenie, verejné odsúdenie týchto vyjadrení a zároveň verejnú podporu pani prezidentke.

Poslanec Ľuboš Blaha dňa 1. mája 2022 v Nitre predniesol prejav, v ktorom okrem iného povedal: "Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká ... " Následne sa z davu ozývalo "agentka", iné oslovenia, ale predovšetkým jeden hrubý vulgarizmus na "k". Napriek tomu poslanec Blaha svoj pokrik "americká" ešte trikrát zopakoval a dav nijak nenapomenul, ani nevyzval, aby sa správali slušne.

Dôkaz: video uverejnené na (od 23:52) https://www.facebook.com/smersd/videos/478461170743746

Na sociálnej sieti Facebook na oficiálnej stránke Ľuboš Blaha sa poslanec Ľuboš Blaha uvedenému incidentu ešte vysmieval a ľuďom poďakoval. 

Snímka_obrazovky_2022-05-03_o_16.12_.22_.png

Napriek tomu, že poslancovi Ľubošovi Blahovi v marci tohto roka Okresný súd Bratislava I zakázal šíriť nepravdy a tvrdenia, že prezidentka je vlastizradkyňou či americkou agentkou, robí tak naďalej, i keď sa tvári, že tak vlastne nerobí on, ale ľudia. Tých k tomu ale priamo podnecuje. 

V statuse z 2.5.2022 napísal:

Snímka_obrazovky_2022-05-03_o_16.18_.35_.png

Poslanec Ľuboš Blaha dlhodobo uráža prezidentku a podnecuje k tomuto konaniu aj svojich priaznivcov. Nerešpektuje ani súdne rozhodnutie, naopak toto spochybňuje, zneužíva ho v politickom súboji a snaží sa ho obísť. 

Sme verejne pohoršení vyjadreniami poslanca Ľuboša Blahu a jeho podnecovaním davu k podobným vyjadreniam a rázne takéto konanie odsudzujeme. 

Žiadame preto orgány Policajného zboru ako orgány príslušné na objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku v zmysle § 58 ods. 4 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, aby prešetrili, či konaním poslanca Ľuboša Blahu nebol spáchaný priestupok proti verejnému poriadku v podobe verejného pohoršenia podľa § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) alebo d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a aby v prípade, že áno, uložil poslancovi Ľubošovi Blahovi primeranú sankciu.

Taktiež žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby preskúmali, či konaním poslanca Ľuboša Blahu nedošlo k spáchaniu trestného činu ohovárania podľa § 373 ods. 2 písm. c) zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon, podnecovania podľa § 337 (k ohováraniu alebo závažnému porušovaniu verejného poriadku), schvaľovania trestného činu ohovárania podľa § 338 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon alebo k spáchaniu iného trestného činu.

Týmto zároveň splnomocňujeme Mgr. Slavomíru Henčekovú, Ph.D., LL.M. na vykonávanie všetkých úkonov v priestupkovom či trestnom konaní vo vyššie uvedenej veci.

S pozdravom,

dolu podpísaní a podpísané


Mgr. Slavomíra Henčeková, Ph.D., LL.M.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Slavomíra Henčeková, Ph.D., LL.M. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...