Petícia za navrátenie Turzova do našich rúk

My, dole podpísaní občania, 

sme so znepokojením sledovali, ako pýcha Gelnického regiónu, Turzovské kúpele, po prechode do rúk súkromného majiteľa v roku 2011 chátrajú a z niekdajšej obľúbenej rekreačnej destinácie sa postupne stávajú ruiny.

Veľakrát odvtedy sa zástupcovia mesta Gelnica pokúšali dostať majiteľa areálu k rokovaciemu stolu, ten však nebol zastihnuteľný. Veľakrát sa o téme hovorilo v médiách, veľakrát sme sa dožadovali, aby sa ľady pohli a pristúpilo sa k záchrane a obnove Turzova, bohužiaľ vždy bezvýsledne.

Nedávno sa majetkové pomery zmenili a nový majiteľ je ochotný predať areál späť Košickému samosprávnemu kraju. Podľa nás ide o poslednú šancu ako tento skvost Dolného Spiša zachrániť. Veríme, že verejná správa nájde pre Turzov využitie, ktoré mu zabezpečí obnovu, prinesie do regiónu nové pracovné miesta a rozvoj cestovného ruchu. 

Zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho kraja, ku ktorému bývalé Turzovské kúpele nesporne patria, je našou spoločnou povinnosťou. 

Preto sa obraciame na všetky poslankyne a všetkých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja s výzvou, aby na svojom najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční 19. februára zahlasovali za odkúpenie areálu Turzova späť do rúk verejnosti, späť do našich rúk.


Milo Janáč - mestský úradník, Ľubomír Slovinský - vizuálny umelec, Igor Cziel - architekt,    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Milo Janáč - mestský úradník, Ľubomír Slovinský - vizuálny umelec, Igor Cziel - architekt, na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...