Petícia za navrátenie Turzova do našich rúk

My, dole podpísaní občania, 

sme so znepokojením sledovali, ako pýcha Gelnického regiónu, Turzovské kúpele, po prechode do rúk súkromného majiteľa v roku 2011 chátrajú a z niekdajšej obľúbenej rekreačnej destinácie sa postupne stávajú ruiny.

Veľakrát odvtedy sa zástupcovia mesta Gelnica pokúšali dostať majiteľa areálu k rokovaciemu stolu, ten však nebol zastihnuteľný. Veľakrát sa o téme hovorilo v médiách, veľakrát sme sa dožadovali, aby sa ľady pohli a pristúpilo sa k záchrane a obnove Turzova, bohužiaľ vždy bezvýsledne.

Nedávno sa majetkové pomery zmenili a nový majiteľ je ochotný predať areál späť Košickému samosprávnemu kraju. Podľa nás ide o poslednú šancu ako tento skvost Dolného Spiša zachrániť. Veríme, že verejná správa nájde pre Turzov využitie, ktoré mu zabezpečí obnovu, prinesie do regiónu nové pracovné miesta a rozvoj cestovného ruchu. 

Zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho kraja, ku ktorému bývalé Turzovské kúpele nesporne patria, je našou spoločnou povinnosťou. 

Preto sa obraciame na všetky poslankyne a všetkých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja s výzvou, aby na svojom najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční 19. februára zahlasovali za odkúpenie areálu Turzova späť do rúk verejnosti, späť do našich rúk.


Milo Janáč - mestský úradník, Ľubomír Slovinský - vizuálny umelec, Igor Cziel - architekt,    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Milo Janáč - mestský úradník, Ľubomír Slovinský - vizuálny umelec, Igor Cziel - architekt, bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...