Verejná výzva na dodržiavanie Zákonníka práce vo firme Dell s.r.o.

Komentáre

#2618

Podpisujem.

Mária Poláková (Brezno, 2024-03-13)

#2620

Firma koná v rozpore so Zákonníkom práce.

Ján Aláč (Rimavská Sobota, 2024-03-13)

#2622

Podpisujem, lebo je potrebné zamestnancov vo veľkých firmách chrániť a odbory sú jedinou možnosťou.

Zuzana Chrenková Srncová (Banská Bystrica, 2024-03-13)

#2674

Je nevyhnutné aby firmy rešpektovali aj práva zamestnancov na obranu svojich záujmov. Ak chce Dell podnikať v SR mala by spoločnosť rešpektovať zákony v SR. Malá otázka: prečo toľko trvalo kým sa rozhýbal Inšpektorát práce? Veď to bolo medializované už pred mesiacmi. Alebo si Dell myslí že sme krajina Latinskej Ameriky s vládou hnedého zafarbenia ?

Anton Povalač (Dolný Kubín, 2024-03-14)

#2700

pretože nesúhlasím s obchádzaním zákona a podporujem túto akciu

Mária Kollárová (Ilava, 2024-03-18)

#2705

Podpisujem, lebo považujem aktivitu odborov a angažovanie sa v nich za dôležitú súčasť demokracie a právneho štátu.

Martin Kotovský (Bratislava, 2024-03-19)

#2707

dell is hell - prašivé kindermenežerské hovná

Ján Lukács (Bratislava, 2024-03-19)

#2718

Podpisujem

František Kováčik (Prešov, 2024-03-20)