ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Komentáre

#13

Viac ako 20 deti v triede už presahuje možnosť kvalitne sa venovať problémovejsim alebo naopak na daným deťom...

Marcela Martinusova (Trenčín, 2021-02-04)

#16

Už teraz mám v triede 21 žiakov, z toho 4 s rôznym druhom oslabenia.

Dominika Kopp (Bratislava, 2021-02-04)

#20

Nesúhlasím s navyšovaním počtov žiakov v triedach..pretože pracujem s rómskymi žiakmi...a je nepredstaviteľne pracovať s napr. 25 prvákmi.

Zuzana Sivecová (Levoča, 2021-02-04)

#25

Je to lepšie pre deti aj učiteľov

Valter Kirol (Spišská Nová Ves , 2021-02-04)

#32

V triede sú aj žiaci integrovaní, nadaní a pri veľkom počte sa nedá venovať všetkým. Chýba tím odborníkov pre deti s poruchami učenia a správania, všetko musí zvládnuť sám učiteľ.

Monika Vašíčková (Hlohovec, 2021-02-04)

#34

Úplne súhlasím.

Katarína Laštíková (Oravská Jasenica, 2021-02-04)

#37

Cisková

Mária Cisková (Prešov, 2021-02-04)

#40

Taktiež pribúdajú v triedach integrovani žiaci.

Zita Danišová (Topoľčany , 2021-02-04)

#51

súhlasím s obsahom petície a záleží mi na budúcnosti výchovy a vzdelávania v našej krajine

Mária Šilonová (Poprad, 2021-02-04)

#52

Som učiteľka

Dominika look Déčiová (Bratislava, 2021-02-04)

#57

Takýto počet detí by mal byť zachovaný následne aj na poobednej činnosti.

Martina Čermáková (Bratislava, 2021-02-04)

#76

Súhlasím s argumentmi v petícií

Katarína Jóbová (Hurbanovo, 2021-02-04)

#77

Už teraz je počet žiakov neúnosný vzhľadom na zvyšujúce sa počty žiakov so špeciálnymi potrebami a nie je možné sa plnohodnotne venovať všetkým. Počty asisentov a ich učasť na hodinách je nízka.

Ludmila Matejikova (Bošáca, 2021-02-04)

#83

Súhlasím s počtom žiakov maximálne 20 pre celý prvý stupeň ZŠ.

Maria Slavikova (Bratislava, 2021-02-04)

#91

Je neúnosné mať vyšší počet detí v triede na nižšom, ale aj na vyššom stupni. Zvlášť, keď sa hovorí o inklúzii

Jana Bednárová (Snina, 2021-02-04)

#93

Učím na 1. stupni, kde v jednej triede mám 24 žiakov, v inej 15. A ozaj je to obrovský rozdiel!

Jaroslava ŠAFFOVÁ (SNINA, 2021-02-04)

#101

vyšší počet žiakov spôsobí menej možností pracovať so žiakmi efektívne, je to horšie pre žiakov aj pre učiteľa. Rovnako je nutné znížiť max. počty na hodinách cudzích jazykov. Momentálne je to pre ZŠ 17, čo je príliš veľa. Ak by bolo v triedach 20 žiakov, na cudzí jazyk delení na 10/10, to je prijateľný počet.

Dagmara Pellerová (Malacky, 2021-02-04)

#103

Po rokoch skúseností, viem porovnať kvalitu vyučovania v menšej triede. Máme viac možností na didaktické hry a žiadne dieťa sa necíti odsunuté. Celková atmosféra v takej triede je lepšia a deti sú k sebe tolerantnejšie. Viem sa každému venovať individuálne a prispôsobiť sa jeho špecifikám. Čo sa týka aktuálnej epidemiologickej situácie, deti sú prirodzene v menších skupinách a nemuseli sme robiť žiadne špeciálne opatrenia, aby sme dodržali všetky nariadenia.

Dana Macalová (Trenčín, 2021-02-04)

#117

Učím v 1.ročníku ZŠ ,mám 23 žiakov,už tento počet v 1.triede je neúnosný. Dnešní žiaci sú oveľa živší,menej sústredení,veľa z nich má rôzne poruchy učenia.Mali by sme vzdelnie skvalitňovať nižším počtom žiakov v triedach a nerobiť z tried masové záležitosti,kde učiteľ potom absolútne nestíha akýkoľvek individuálny prístup a hodina sa mení len na výklad učiva,ktoré ale nedokáže s deťmi precvičiť aj individuálne pri navrhovanom počte prvákov 25 +3.Tento počet je nonsens.

Zuzana Ďurinová (Andovce, 2021-02-04)

#118

Práca so žiakmi je čoraz náročnejšia, hlavne v komunitách.

Mária Hreňová (Vranov nad Topľou, 2021-02-04)

#125

Súhlasím s návrhom

Blanka Petenyiova (Šahy, 2021-02-04)

#126

súhlasím so znížením počtu žiakov v triedach

Veronika Ranušová (Prievidza, 2021-02-04)

#130

Podpisujem, lebo súhlasím s názorom, že 20 žiakov je maximum aj s navýšením pre jednotlivé ročníky 1.-4 ročníka ZŠ, z dôvodu jedinečnosti, individuálnych limitov žiaka, rôznorodosti zloženia triedy, psychohygieny, socializácie, utváranie väzieb medzi žiakmi a v neposlednom rade ak sa chce učiteľ skutočne venovať učeniu detí a rozvoju jeho harmonickej osobnosti vo všetkých sférach s láskou, inšpiratívnosťou, inovovanosťou potrebuje na to priestor, čas, čo mu množstvo žiakov neumožňuje to je len beh bez cieľa to je len výkon a obsah - kognícia a stráca sa non kognícia ľudskosť žiakov, empatia, spolupatričnosť, altruizmus, zručnosti, spolupráca, hra, radosť na to nie je priestor. Chýba tá možnosť voľnej ruky pedagóga dať krídla, voľnosť, harmóniu, priebehu vzdelávaciemu procesu.

Veronika Pagáčová (Veľké Rovné, 2021-02-04)

#143

Viem,ako sa pracuje v triede, s 20timi deťmi a v triede s 25timi deťmi. Je to neporovnateľné...

Andrea Šebőková (Nové Zámky, 2021-02-04)

#148

Vysoké počty detí na 1. Stupni skutočne znižujú kvalitu vyučovacieho procesu, sú vysoko stresujúcim faktorom pre prácu učiteľa.

Jana Mendelová (Nitrianske Pravno, 2021-02-04)

#151

Menšiemu počtu žiakov sa učiteľ vie lepšie venovať. Plus s rastúcim počtom detí s IVVP je lepší menší počet detí v triedach

Kristína Jesenská (Košice, 2021-02-04)

#157

Ak sa chce učiteľ plnohodnotne v dnesnej dobe venovat vsetkym detom, pocet do 20 ziakov je aj vysoky.

Eva Grenušová (Nira, 2021-02-04)

#158

Podpisujem lebo limit max. 20 detí je potrebný

Milada Izsáková (Nové Zámky, 2021-02-04)

#177

Súhlasím

Veronika Janečková (Bratislava, 2021-02-04)

#180

Lebo som človek z praxe a s deťmi reálne pracujem a pri súčasnom stave (výchova, poruchy, správanie. .) je aj 10 detí dosť. Kedysi som sa s 30 prvákmi nenadrela toľko a naučila som ich viac ako v súčasnosti pri polovičnom počte. Zo 16 detí mám zatiaľ 3 integrované a na 6 výsledkov z PPP čakám...

Katarína Vašutová (Považská Bystrica , 2021-02-04)

#199

Je veľmi náročné pracovať s vysokým počtom deti v triedach, o oddeleniach v ŠKD ani nehovorím... v súčasnosti je počet v jednotlivých oddeleniach na niektorých školách cez 30 detí. Práca s deťmi je nielen o bezpečnosti, ale aj o zodpovednosti.

Dana Klocková (Uhorská Ves , 2021-02-04)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...