Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Komentáre

#605

podpisujem

František Szalai (Nové Zámky, )

#607

Podpisujem

František Dudák (Bratislava, )

#609

Lebo sa ma to týka!

Vladimír Podoba (Trencin, )

#617

Podpisujem túto pripomienku

Jaroslav Šíp (Rožňava , )

#622

Podpisujem

Maroš Hurta (Martin, )

#626

Podpisujem, lebo sa ma to týka a súhlasím s pozmeňujúcim návrhom.

Jarmila Balážová (Bratislava, )

#630

CHcem zachovat socialne vyhody

Lubomír HRCKA (Martin, )

#631

O nás bez nás

Miloš Chaban (Nové Mesto nad Váhom , )

#632

Nesúhlasím s navrhovanou novelou zákona

Róbert Turic (Pravenec, )

#640

Podpisujem, hromadnú pripomienku verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, nakoľko existencia súčasného osobitného systému výsluhového zabezpečenia bola garantovaná tak ako sa k tomu zaviazala vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024,

Ján Maťko (Dolná Tižina 519, )

#642

Súhlasím s Návrhom na doplnenie a zmenu návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Predovšetkým však uvedaná narhovaná úprava hrubo porušuje programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 v časti Garancii sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti uvedené ustanovenie ústavného zákona formou Nepravej retroaktivity mení vzťahy založené v minulosti pre výsluhových dôchodcov (policajtov, vojakov...) a zároveň zneisťuje aktívne slúžiacich príslušníkov Ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkov Hasičských a záchranných zborov , Horských záchranárov. V Právnom štáte je prípustná

Ján Marguš (Staškov č. , )

#646

podpisujem

Rudolf Petráš (Košice, )

#649

Podpisujem

Pavel Ondruška (Trenčín, )

#654

podpisujem

Iveta Petrášová (Košice , )

#655

Podpisujem, lebo sa ma to týka1

Ján Stankovič (Košice, )

#656

Som výsluhový dôchodca.

Ivan Mgr. Blaho ml. (Bratislava , )

#663

Podpisujem

Vladimír Jakab (HUCIN, )

#667

Som za zachovanie a stabilizáciu súčasného dôchodkového systému pre príslušníkov ozbrojených zložiek tak, ako to deklarovala vláda vo svojom programovom vyhlásení pre roky 2020 až 2024

Stanislav Jankuv (Beňadikovce , )

#670

Súhlasím s návrhom, som výsluhový dôchodca

Štefan Baka (Fiľakovo , )

#672

Súhlasím s petíciou.

Miroslav Nedorost (Bratislava, )

#673

Hock

Ladislav Hock (Handlova, )

#675

Podpisujem lebo pracujem v štátnej správe 28 rokov ako colník a teraz po preklopeni vo Finančnej správe a neviem si predstaviť že by som prišiel teraz o výsluhový dochodok

Róbert Nemček (Nitra, )

#679

Podpisujem hromadnú verejnú pripomienku v mene Klubu priateľov polície Banská Bystrica, o.z. so sídlom Okružná 19, 974 86, Banská Bystrica, IČO: 37959514 , ako jej štatutárny zástupca.

Ján Páleš (Rudohorská 5, 97411 Banská Bystrica, )

#684

Podpisujem peticiu

Tomáš Marcinko (Košúty, )

#685

Podpisujem

Ivan Zamiesal (Martin, )

#690

Podpisujem

Rastislav Peržeľ (Košice, )

#692

Podpisujem

Ján Ivan (Bernolákova 6, )

#693

Podpisujem

Andrej Fehervari (Nové Zamky, )

#694

Chcem aby sociálne istoty policajtov boli zachované. Systém je dobre nastavený, je sebestačný a nie je nijaký reálny dôvod ho meniť.

Ján Jakabšic (Rimavská Sobota, )

#695

Áno podpisujem.

Pavol Korchan (Ivancina, )

#696

Podpisujem

Ján Kraus (Poprad, )

#702

podpisujem

Jaroslav Dzuba (Rimavská Sobota, )

#705

Som proti zmene zákona

Milan Peršala (Štrbské Pleso , )

#706

Podpisujem

Ivana Fehervariova (Šurany, )

#708

podpisuje, lebo to považujem za potrebné, som výsluhový dôchodca, odslúžil som 34 rokov a 3 mesiace

Ladislav Kmeť (Prievidza, )

#711

Kosco

Jan Kosco (Zilina, )

#714

Podpisujem sa pod výzvu a súhlasím s pripomienkou k návrhu novely ústavného zákona.

Štefan Dinžík (Bratislava, )

#717

Podpisujem

Martin Garaj (Košice, )

#721

Som vojak OS SR

Lubomir Homola (Liptovský Mikuláš , )

#746

Nesúhlasím so zasahovaním do stabilizácie sociálneho systému policajtov

Slavomir Kéder (Košice , )

#748

Podpisuje Ing. Slávik

Jozef Slávik (Nové Mesto nad Váhom , )

#750

Ministerstvo zjavne nechápe zmysel osobitných systémov. Policajt a vojak má byť zdravý a mladý. Nie každý môže byť generál, preto treba zabezpečiť prirodzenú obmenu ľudských zdrojov. Ak v 40 odchádzate z vojska lebo polície, začínate nový život a začínate odznova od nuly. Sám som to zažil, trvalo 5 rokov, dokiaľ som nadviazal ako tak na predošlé úrovne zodpovednosti a kvalifikácie. Musel som fakticky popri zamestnaní študovať v rôznych školách a kurzoch ďalších 10 rokov, aby som sa dostal kde som ukončil kariéru v armáde. Dôsledkom navrhovanej úpravy, proti ktorej smeruje táto pripomienka bude, že prudko poklesne počet a kvalita uchádzačov o povolanie vojaka a policajta.

Jozef Legény (Bratislava, )

#755

Celý život som venoval Policajnému zboru a do neho som vstúpil z presvedčenia a s vopred nastaveným sociálnym systémom.

Tibor DRASKOCZY (Moldava nad Bodvou, )

#758

Kašša Milan

Milan Kašša (Košice, )

#766

Lebo mi záleží í na sociálnom systéme vojakov policajtov hasičovv

Peter Marček (Pezinok, )

#775

Súhlasím.

František Cintel (Poprad, )

#776

Vláda by mala plniť svoje záväzky čo sa týka soc.zabezpečenia policajtov, výsluhových dôchodcov a nijako nemeniť súčasne dobre nastavený systém zabezpečenia,

Bohuš Hajnala (Bratislava, )

#778

Luspaj Pavel

PAVEL LUSPAJ (Nitra, )

#781

Podpisujem.

Marian Koleno (Piešťany , )

#787

Podpisujem, lebo s tým súhlasím.

Jaroslav Petruš (Prešov, )

#788

Súhlasím so znením pripomienky. Peter Gaburják.

Peter Gaburják (Bratislava, )

#791

Je to hrubý zásah do práv poberateľov výsluhových dôchodkov, resp. potencionálnych poberateľov výsluhových dôchodkov.

František Boldiš (Donovaly 409, )

#793

Podpisuje, lebo s petíciou súhlasím.

Peter Slančík (Komárno , )

#796

Podpisujem.

Marián Hoško (Poprad, )