PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Komentáre

#2201

Za: učiteľ,rodič

(Bojnice, 2019-07-18)

#2208

Bednár

(Vranov nad Toplou, 2019-07-19)

#2209

Podpisujem, lebo súhlasím...

(Michalovce, 2019-07-19)

#2210

Som študent ktorý utrpel nekompetentnosťou pracovníkov inštitútu NÚCEM. Vnímam veľký stres zo strany spolužiakov a učiteľovv kvôli úlohám, ktoré sa prakticky nedajú riešiť.

(Nové Mesto nad Váhom, 2019-07-19)

#2225

Nechcem svojim deťom vytvárať stres a odpor k vzdelaniu.

(Šintava,610, 2020-11-17)

#2227

Nesúhlasím, aby bolo testovanie pod sankciami pod rúškom dobrovoľnosti

(Humenné, 2020-12-12)

#2229

Podpisujem,lebo v plnej miere súhlasím s petíciou

(Bratislava, 2022-03-23)