Proti zrušeniu ZŠ Veternicova 20.

Petícia Proti zrušeniu ZŠ Veternicová 20.

 

Súhlasím, aby ma petičný výbor e-mailom informoval o priebehu a výsledkoch petície

„My dolu podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, týmto žiadame samosprávu Mestskej časti Karlova Ves a ministerstvo školstva SR, aby zachovali právnu subjektivitu Základnej školy Veternicová 20, Bratislava v súčasnom stave.“

Zdôvodnenie petície:

Základná škola Veternicová sa nachádza v budove postavenej v 90-tych rokoch, ktorú však naplno začala využívať až v školskom roku 2006/2007. Keďže je zo všetkých Karloveských škôl najnovšia, aj z hľadiska budúcich investičných nákladov je najmenej náročná na opravy a údržbu a rovnako najbezpečnejšia pre deti a pedagógov a pre celý vzdelávací proces. Škola sa nachádza na severozápadnom okraji sídliska Dlhé diely v tesnej blízkosti lesa a pre okolité deti, t.j. deti bývajúce ma uliciach Kresánkova, Matejkova, Dlhé diely I, Dlhé diely II, Dlhé diely III, Nad Sihoťou, Nad ostrovom, Komonicová, Iskerníková, Vyhliadka, Stoklasová, Blyskáčová, Devínska cesta, Na kampárke, Hlaváčiková, Veternicová, Kuklovská je jedinou bezpečnou alternatívou, keďže nie je potrebné, aby pri každodennom dochádzaní do školy prechádzali cez vysoko frekventovanú Majerníkovu ulicu. Typovo síce patrí k menším školám a k školám rodinného typu, avšak z hľadiska rozmanitosti ponúka skvelú alternatívu pre deti neobľubujúce veľké kolektívy a vyžadujúce osobnejší kontakt s učiteľom.

Škola je zapojená do viacerých projektov ako napríklad Zelená škola, Comenius, Infovek, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Fyzika okolo nás, Progress in Internatiolal Reading Literacy Study, je súčasťou Výskumu „Health Behaviour in School-aged children“ a zúčastnila sa monitoringu na školách s názvom „Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách; prevencia  a redukcia respiračných ochorení“. Škola organizuje krúžkovú činnosť detí, školský klub detí  podujatia a aktivity rozvíjajúce vzťahy a spoluprácu deti-rodičia-škola. Žiaci školy sa úspešne zúčastňujú olympiád a súťaží, majú vlastný časopis a tím zúčastňujúci sa robotických súťaží. Napriek problémom, s ktorými škola zápasí a momentálnemu nedostatku prváčikov na väčšine základných škôl v Karlovej Vsi, považujeme akékoľvek zrušenie alebo zmenu právnej subjektivity školy za veľmi nešťastné riešenie. Obzvlášť, keď už v školskom roku 2015/2016 bolo v materských školách v Karlovej Vsi 896 detí avšak na počet žiadostí o prijatie do materských škôl, materské školy kapacitne nepostačovali na potreby mestskej časti. Už v školskom roku 2015/2016 bol predpokladaný nárast počtu školopovinných detí o 50 až 60 detí. Myslíme si , že tak ako pred pár rokmi nebolo vhodné rušiť materské školy, keďže dnes pociťujeme ich nedostatok, tak v súčasnosti nie je vhodné zlučovať ani rušiť školy základné. Je absolútne neprijateľné rušiť modernú školu, majúcu potenciál stať sa školou, ponúkajúcou kvalitné základné vzdelanie, sídliacu v pomerne novej stavbe, nevyžadujúcej opravy na krásnom mieste, keď je predpokladaný nárast počtu detí..

Zachovajte deťom ich prostredie a kolektív, ktorý si nevedia predstaviť, že by zmenili; a rodičom možnosť výberu školy pre svoje dieťa. Nedovoľte, aby deti z celého sídliska Dlhé diely mohli bez výraznejšieho dochádzania navštevovať len jednu jedinú základnú školu a to základnú školu Alexandra Dubčeka. 

Petícia vyjadruje potrebu ako rodičov žiakov ZŠ Veternicová, tak i rodičov detí navštevujúcich materské a základné školy v Karlovej Vsi ako i obyvateľov Karlovej Vsi. 

 

Členovia petičného výboru:

1. Mgr. Mária Barteková, Jamnického 12, Bratislava 84105

2. Monika Zemánková, Jamnického 4, Bratislave 84105

3. Alžbeta Žáčková, Albína Brunovského 4, 841 05 Bratislava

Zástupca pre styk s orgánmi verejnej správy:

Prípravný výbor OZ Veternica, Mgr. Mária Barteková, Jamnického 12, Bratislava 84105


Prípravný výbor OZ Veternica    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Prípravný výbor OZ Veternica na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook