Petícia proti výstavbe apartmánových domov v areáli štadióna Lokomotívy, Čermeľská cesta, Košice

My podpísaní občania vyjadrujeme ABSOLÚTNY NESÚHLAS s výstavbou „Apartmánových domov pre športovcov – 2. etapa“ v areáli štadióna Lokomotívy, Čermeľská cesta, Košice, ktorá by spôsobila likvidáciu dvoch futbalových tréningových ihrísk a dvoch tenisových dvorcov (parcely č. 5598/93, 5598/94, 5598/96, 5598/97, 5598/99, 5598/101 k.ú. Severné mesto).
Ide o výstavbu 6 Apartmánových domov: 2 apartmánové domy 4-podlažné a 4 apartmánové domy 5-podlažné s 81 apartmánmi s dvoma, troma alebo štyrmi izbami.
Súčasne platný Územný plán HSA Košice (ÚPN HSA) na predmetnej ploche definuje funkčnú plochu občianska vybavenosť a plochy športovorekreačného vyššieho vybavenia .
Stavebný úrad, pracovisko Košice – Staré mesto, začal a vedie územné konanie na predmetnú stavbu „Apartmánové domy pre športovcov – 2. etapa“ vedome v rozpore s platným Územným plánom HSA Košice (ÚPN HSA).
Touto petíciou žiadame Mesto Košice a primátora mesta Košice, aby toto konanie zastavili.

Petičný výbor: Ing. Marián Zárik, Za štadiónom 10, Košice; Iveta Szollossy Sepesi, Horolezecká 5, Košice; JUDr. Mgr Ladislav Rovinský, Pokroku 7, Košice; Ing. Jaroslav Polaček, Němcovej 4, Košice. 
Osoba určená pre styk s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice,rovinskyladislav@gmail .com, +421 905 384171

JUDr. Mgr Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice    Kontaktujte autora petície